Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

«Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Ημέρες γνωριμίας με την Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει εκδήλωση στις 3 και 4 Ιουλίου 2014 «Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας”.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της έρευνας που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης των υποτρόφων του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, καθώς και της έρευνας που πραγματοποιείται στα πλαίσια άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, όπως του προγράμματος ΘΑΛΗΣ, ή στα πλαίσια διδακτορικής και μετα-διδακτορικής έρευνας.

Η εκδήλωση απευθύνεται προς την Πολυτεχνειακή Κοινότητα με στόχο την ενημέρωση των μελών για την έρευνα που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και σε τελειόφοιτους μαθητές της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ανάδειξη της έρευνας στην οποία μελλοντικά μπορούν να συμμετάσχουν και οι ίδιοι ως φοιτητές του Ιδρύματος.

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες

  • Γεωτεχνικές επιστήμες

  • Ενεργειακές επιστήμες

  • Περιβαλλοντικές επιστήμες

  • Επιστήμες Μηχανικών

  • Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

  • Επιστήμες Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

  • Κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες


Προτεινόμενο Πρόγραμμα

Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014. Δύο συνεδρίες 2ωρες

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014. Δύο συνεδρίες 2ώρες

Μία από τις τέσσερις συνεδρίες θα απευθύνεται προς τους μαθητές ενώ οι υπόλοιπες τρεις προς την Πολυτεχνειακή Κοινότητα. Στην προαναφερόμενη συνεδρία που απευθύνεται στους τελειόφοιτους Λυκείων καλούνται οι ερευνητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ή την πορεία της έρευνάς τους με απλό και κατανοητό τρόπο σε αντίθεση με τις πιο τεχνικές παρουσιάσεις, οι οποίες θα απευθύνονται προς την Πολυτεχνειακή Κοινότητα. Μέγιστος χρόνος ανά παρουσίαση 20 λεπτά.

Συντονιστής Καθηγητής: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Αναπληρωτής Πρύτανης

Δηλώσεις συμμετοχής: Ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: έως 26 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση προγράμματος εκδήλωσης: 30 Απριλίου 2014

Για δηλώσεις συμμετοχής στείλτε σύντομη περίληψη, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, στον συντονιστή Καθηγητή μέσω E-mail: gestavr<στο>dpem.tuc.gr ή στην κυρία Λία Κρασαδάκη στη διεύθυνση lia<στο>ergasya.tuc.gr

Υπόδειγμα σύντομης περίληψης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: (συμπληρώστε)

ΟNOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ: (συμπληρώστε)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: (συμπληρώστε)

ΣΧΟΛΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ): (συμπληρώστε)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: (συμπληρώστε τηλέφωνο και E-mail)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (μέσω ερευνητικού προγράμματος ή διδακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα): (συμπληρώστε και ανάλογα αναφέρατε το ερευνητικό πρόγραμμα).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: (συμπληρώστε από τη λίστα της πρόσκλησης ή προσθέστε την θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η παρουσίαση).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Ν/Ο): (συμπληρώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΩΝ (Ν/Ο): (συμπληρώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ).

Περίληψη

Στείλτε σύντομη περίληψη έως 250 λέξεις της έρευνας που θα παρουσιάσετε, η οποία είτε έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται υπό εξέλιξη. Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι στην Ελληνική, γραμμένες σε κειμενογράφο MS-Word. Για τις εργασίες που είναι υπό εξέλιξη μπορείτε ενδεικτικά να αναφερθείτε στο στάδιο που βρίσκεται η έρευνα, στη σκιαγράφηση των στόχων της, στην περιγραφή του προβλήματος, στην καινοτομία που εισάγει η συγκεκριμένη έρευνα, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείτε και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.