Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ενεργοποίηση ιστότοπου για το πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ενεργοποιήθηκε σήμερα ο νέος ιστότοπος για το πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση <link iraklitos.html>www.tuc.gr/iraklitos.html

Στον ιστότοπο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις 23 χρηματοδοτούμενες διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται από ισάριθμους υποψήφιους διδάκτορες στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο ιστότοπος θα ενημερώνεται επίσης για κάθε είδους νέο που σχετίζεται είτε με το πρόγραμμα, είτε με επιμέρους διατριβή (παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κλπ.).

Για τους χρήστες εφαρμογών για ροές RSS, υπάρχει ο σύνδεσμος http://www.tuc.gr/index.php?id=1921&type=100 που οδηγεί σε σχετική ροή RSS για τα νέα του προγράμματος.