Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Παραδοτέα έως 31/12/2011 - Λιαράκος Ευ.

2 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Providakis, C.P., Liarakos, E.V. and Voutetaki, M. (2010). “Damage detection in concrete components using PZT actuators/sensors and extreme value statistics”, 9th HSTAM International Congress in Mechanics, Limassol, July 2010, Cyprus.

Providakis, C.P. & Liarakos, E.V. (2011). «T-WiEYE: An early-age concrete strength development monitoring and miniaturized wireless impedance sensing system», 11th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials (ICM2011), June 2011, Lake Como, Italy.

1 άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό

Providakis, C.P. & Liarakos, E.V. (2011). «T-WiEYE: An early-age concrete strength development monitoring and miniaturized wireless impedance sensing system», Procedia Engineering International Journal, Vol. 10, pp. 484-489.