Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής στελεχώνεται από υψηλού επιπέδου προσωπικό το οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα καθώς και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Γιάννης Ατζαράκης Διευθυντής
Ελευθερία Πετράκη Προϊστάμενη Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Κωνσταντίνα Γλυμιδάκη Προϊστάμενη Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Παναγιώτης Κοντογιάννης Προϊστάμενος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής
Μαρία Βογιατζάκη Διοικητική και οικονομική διαχείριση

Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής

Σπύρος Κουλουριδάκης Μηχανολόγος Μηχανικός, ΤΕ
Μανόλης Μαραγκουδάκης Μηχανικός Αυτοματισμού, ΤΕ
Αδαμαντία Αικατερίνη Σαραβελάκη Πληροφορικός
Ελευθερία Σιάχαλου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αλέξανδρος Σταματάκης Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΤΕ

Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής

Μαρία Παθιάκη Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
Βασίλης Παπαδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Γιώργος Φιωτάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Θεανώ Λυραντωνάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Γιώργος Μαρκουλάκης Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΤΕ
Ελένη Σπανάκη Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΤΕ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012