Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τα στελέχη που συμμετέχουν στη Μονάδα Καιντομίας & Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης ως εργαστηριακοί βοηθοί στα πλαίσια του Μαθήματος Επιχειρηματικότητας είναι τα εξής:

Μανωλιτζάς Παναγίωτης

Ο Παναγιώτης Μανωλιτζάς είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σπούδασε Διοικητική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2005 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Δημόσιο Μάνατζμεντ με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και κατέχει δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει εργαστεί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε ερευνητικά έργα που αφορούσαν την αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, την ικανοποίηση των πελατών με χρήση πολυκριτήριων μεθοδολογιών αξιολόγησης, την αξιολόγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον Δημόσιο τομέα. Έχει διδάξει Πληροφοριακά Συστήματα, Βάσεις Κοινωνικών Δεδομένων, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Την περίοδο 2009-2011 διετέλεσε διδακτικό προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Είναι αξιολογητής από το 2010 στο συνέδριο European Conference of e-government. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου στην Θεματική Ενότητα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και άνω των 20 ερευνητικών εκθέσεων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αξιολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στη βελτιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών στον υγειονομικό τομέα, στην εφαρμογή μοντέλων προσομοίωσης και πολυκριτήριας ανάλυσης στον νοσοκομειακό τομέα και στην αξιολόγηση ικανοποίησης πελατών.

 

Μαρίνα Καραμπάτσα

Η Μαρίνα Καραμπάτσα είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο «Marketing και Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί σε εταιρείες του  ιδιωτικού τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και ως Product manager καταναλωτικών και επαγγελματικών προϊόντων. Ειδικότερα, διαθέτει πενταετή και πλέον εμπειρία σε θέματα Business & Strategic Planning, έχοντας συντάξει και διαχειριστεί εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια εταιρειών του τριτογενή κυρίως τομέα. Ως Product manager έχει εργαστεί σε εταιρείες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και τροφίμων, αποκτώντας εξαετή και πλέον εμπειρία στον καθορισμό χαρακτηριστικών προϊόντων, στην κοστολόγηση και budgeting προϊόντων καθώς και στην κατάστρωση στρατηγικής και μίγματος επικοινωνίας προϊόντων. Από τον Ιανουάριο του 2012 είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με ερευνητικά ενδιαφέροντα την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε θέματα Marketing.  

 

Δημήτρης Νίκλης

Ο Δημήτριος Νίκλης είναι υποψήφιος διδάκτωρ και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατεύθυνση Οικονομική Των Επιχειρήσεων. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές, μετά από λήψη υποτροφίας, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, πάνω σε θέματα διοίκησης. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομολόγων Νομού Χανίων. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι εργαστηριακός βοηθός (Π.Δ. 407/80) στα μαθήματα Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Μαθηματικός Χρηματοοικονομικός Λογισμός, Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων των τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εργαστεί στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα τουρισμού και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια εθνικά και διεθνή με παρουσίαση άρθρων και εργασιών, καθώς και σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια οικονομικών βιβλίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, χρηματοοικονομική ανάλυση και προγραμματισμό επενδύσεων, επιχειρησιακή έρευνα και πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων.

 

Χρυσοβαλάντης Κανελλόπουλος

Ο Κανελλόπουλος Χρυσοβαλάντης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στον τομέα της Επιχειρησιακής Έρευνας από τον Οκτώβριο του 2010. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υ/Η στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πήρε το αντίστοιχο πτυχίο τον Οκτώβριο του 2010. Του απονεμήθηκε υποτροφία επίδοσης από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τον Απρίλιο του 2011.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, στην υλοποίηση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και σε θέματα πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012