Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είχε διάρκεια έως το Σεπτέμβριο του 2013. Αργότερα, η Πράξη επεκτάθηκε έως το Νοέμβριο του 2014.

 

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται κάτωθι.

 

Πίσω στις Δράσεις της ΜΚΕ

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012