Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνδεση Υπολογιστή σε Τοπικό Δίκτυο (LAN) του Πολυτεχνείου Κρητης Λει

Σύνδεση Υπολογιστή σε Τοπικό Δίκτυο (LAN) του Πολυτεχνείου Κρητης 
Λειτουργικό Σύστημα Windows 2000 Pro (Ελληνικά)

1.Εισαγωγή

Για να μπορείτε να συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο του Π.Κ θα πρέπει:

1.      Να βρίσκεστε σε χώρο όπου υπάρχει πρίζα δικτύου

2.      Να έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας μία κάρτα δικτύου

3.      Να έχετε ένα καλώδιο δικτύου UTP (Unshielded Twisted Pair) Category 5,  το οποίο θα είναι το πολύ έξι μέτρα και εργοστασιακής κατασκευής

4.      Να κάνετε αίτηση απόδοσης διεύθυνσης IP

Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου μπορεί να σας παρέχει το απαιτούμενο καλώδιο.

Απαραίτητο στοιχείο για να κάνετε την αίτηση σας είναι η MAC address. Για να την βρείτε πηγαίνετε στο Έναρξη-> Προγράμματα -> Βοηθήματα -> Γραμμή Εντολών και πληκτρολογήστε την εντολή ipconfig /all. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

H MAC address είναι η «Φυσική Διεύθυνση».

Όταν κάνετε την αίτηση, το Κ.Λ&Δ.Δ θα σας προμηθεύσει με τις διευθύνσεις "IP Address" και "Gateway" που χρειάζεστε για να μπορέσετε να συνδεθείτε επιτυχώς.

2.Ρύθμιση της σύνδεσης στα Windows 2000

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε το CD των Windows 98/Millenium.

Για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις, μόλις ο υπολογιστής ολοκληρώσει την  εκκίνηση, επιλέξτε Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Συνδέσεις Δικτύου και Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου.

Για να μπορείτε να συνδεθείτε πρέπει να υπάρχει και στο δικό σας παράθυρο το εικονίδιο Σύνδεση Τοπικά.

Αν δεν υπάρχει σημαίνει πως δεν έχει εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δόθηκαν από το προμηθευτή μαζί με τη κάρτα για να την εγκαταστήσετε. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση μπορείτε να συνεχίσετε.

Πατήστε δεξί κλικ στο εικονίδιο Σύνδεση Τοπικά και από το μενού που εμφανίζεται επιλέξτε Ιδιότητες.

Επιλέξτε Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) και πατήστε το πλήκτρο Ιδιότητες.

Επιλέξτε  Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP.

Στο πεδίο Διέυθυνση IP γράφετε το "IP address" της αίτησης. Το πεδίο Μάσκα Subnet είναι πάντα 255.255.255.0. Στο πεδίο Προεπιλεγμένη Πύλη συμπληρώνετε το “Gateway” που σας δόθηκε. Στο Προτιμώμενος διακομιστής DNS συμπληρώνετε 147.27.18.1

Στη συνέχεια πατήστε ΟΚ σε όλα τα παράθυρα που ανόιξατε ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο. Το σύστημα θα ενημερωθεί άμεσα και θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο.

3.Χρήση Σύνδεσης

Mόλις τελειώσετε με τη ρύθμιση είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου που προσφέρει το Κ.Λ&Δ.Δ του Π.K.

Πληροφορίες και οδηγίες για τις υπηρεσίες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του Κ.Λ&Δ.Δ στη διεύθυνση http://www.noc.tuc.gr.

Αν διαπιστώσετε παρ’ όλα αυτά πως η σύνδεση σας παρουσιάζει πρόβλημα συνεχίστε στην παράγραφο «4. Έλεγχος Σύνδεσης».

4.Έλεγχος Σύνδεσης

Πρώτα ελέγχετε την κάρτα δικτύου. Επιλέξτε Έναρξη->Ρυθμίσεις-> Συνδέσεις Δικτύου και Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου. Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο Τοπικό δίκτυο και από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Ιδιότητες.

Επιλέξτε το Παράμετροι  που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο της κάρτας δικτύου

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα αναφέρεται στο πεδίο Κατάσταση Συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του υπολογιστή σας.

Στη συνέχεια ελέγχετε τις ρυθμίσεις. Πηγαίνετε στο Έναρξη-> Προγράμματα -> Βοηθήματα -> Γραμμή Εντολών . Πληκτρολογήστε την εντολή:

ping 147.27.18.1

Αν το μήνυμα που σας επιστρέφει είναι Καμία Απάντηση από 147.27.18.1 τότε υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις ή στη πρίζα δικτύου.

Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την εντολή:

 ipconfig /all   

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του TCP/IP πρωτοκόλλου. Οι ρυθμίσεις που έχετε εισάγει βρίσκονται κάτω από την γραμμή που γράφει Ethernet προσαρμογέας Σύνδεση Τοπικά.

Αντιπαραβάλλετέ τα στοιχεία που βλέπετε με τις αντίστοιχες που σας έχουν δοθεί από το Κ.Λ&Δ.Δ. Αν δείτε πως υπάρχει κάποιο λάθος τότε ακολουθήστε τα βήματα στην παράγραφο «2. Ρύθμιση της σύνδεσης στο λειτουργικό» για να πάτε στην αντίστοιχη οθόνη που κάνατε το λάθος και διορθώστε το.

Αν δεν διαπιστώσατε λάθος στις ρυθμίσεις, τότε δοκιμάστε αρχικά να συνδεθείτε με άλλο καλώδιο.

Αν το πρόβλημα παραμένει τοποθετήσετε κάποιον άλλο υπολογιστή (που ξέρετε πως συνδέεται κανονικά) στην ίδια πρίζα. Αν ο άλλος υπολογιστής λειτουργήσει τότε φταιει η κάρτα ή το λειτουργικό σας, συνεπώς επικοινωνήστε με το προμηθευτή του υπολογιστή σας.

Το ίδιο πρόβλημα θα έχετε  αν δοκιμάσετε τον υπολογιστή σας σε γειτονική πρίζα που γνωρίζεται ότι λειτουργεί και ο υπολογιστής σας συνεχίζει να μην συνδέεται στο δίκτυο.

5.Αναφορά προβλήματος

Στην περίπτωση που το πρόβλημα  δεν παρουσιάζεται σε αυτόν τον οδηγό επικοινωνήστε με το Κ.Λ&Δ.Δ στο τηλέφωνο 2821037500 ή εσωτερικό 7500 (ώρες  εξυπηρέτησης κοινού 9:00-13:00) ή στην e-mail διεύθυνση noc<στο>noc.tuc.gr , έχοντας πρόχειρα τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, το κωδικό του κτιρίου, τον αριθμό του ορόφου και τον αριθμό της πρίζας, καθώς και καταγραμμένους τους ελέγχους  που πραγματοποιήσατε.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012