Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Βι.Κε.Π.) ιδρύθηκε το 1977 ωστόσο η λειτουργία της ξεκίνησε το 1984 ταυτόχρονα με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο Ίδρυμα. Αρχικά στεγαζόταν σε ένα διατηρητέο κτήριο στην παλιά πόλη των Χανίων μέχρι τον Αύγουστο του 1993 οπότε και μεταφέρθηκε στην Πολυτεχνειούπολη σε ένα σύγχρονο κτήριο ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Οκτώβριο του 2013 λειτούργησε Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο κτήριο της Πρώην Γαλλικής Σχολής Χανίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής το οποίο στεγάζονταν εκεί. Τον Σεπτέμβριο του 2007 η Κεντρική Βιβλιοθήκη απέκτησε ένα ακόμη νέο σύγχρονο κτήριο στην Πολυτεχνειούπολη, όπου μεταφέρθηκε η συλλογή των περιοδικών και του οπτικοακουστικού υλικού. Η συν-χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΚ ΙΙ, του Β και Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αντίστοιχα, έχει συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό της συλλογής και της υλικοτεχνικής υποδομής της και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Από τον Ιανουάριο του 2015 κι έπειτα, ο φυσικός χώρος της Βι.Κε.Π. συγκεντρώνεται μόνο στο κτίριο Δ1.

Κύριος σκοπός της Βι.Κε.Π. είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική αλλά και στην διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε δραστηριότητες που αφορούν την παιδεία και τον πολιτισμό. Παράλληλα με την λειτουργία της υποστηρίζει το διοικητικό έργο στο Πολυτεχνείο Κρήτης και παρέχει πληροφόρηση και σε χρήστες που δεν ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα. 

Η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δανειστική και χρήστες της μπορούν να εγγραφούν όχι μόνο τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας αλλά και φοιτητές άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στα Χανιά, καθώς και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων. Χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Integrated Library System) Sierra της εταιρείας Innovative για τη διαχείριση και την πρόσβαση στο υλικό της. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βι.Κε.Π. (OPAC) είναι προσβάσιμος μέσω διαδικτύου, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, ώστε για την αναζήτηση του υλικού δεν απαιτείται η φυσική παρουσία στο χώρο της Βι.Κε.Π.

Το προσωπικό της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα. Ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο προσωπικό που βρίσκεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π. για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστεί. 

Η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης εξελίσσει συνεχώς τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέες, πάντα με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του χρήστη. Συμμετέχει ενεργά σε εθνικές και διεθνείς δράσεις ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (π.χ. HEAL-Link), φροντίζει για την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της και προωθεί την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης της πληροφορίας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012