Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση για τη Δημοσίευση αναφοράς για τα Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, για το έτος 2023
Έρευνα για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα
Επαναληπτικός κύκλος διεξαγωγής σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών
ΣΕΑΒ: Ανακοίνωση για σεμινάρια Wiley - Άνοιξη 2024
Συμφωνία ΣΕΑΒ με εκδότη Wolters Kluwer για πρόσβαση στα περιοδικά της Kluwer Law Online

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης, χρηματοδοτούμενη αρχικώς από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, άρχισε να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000, το 2004. Πιστοποιήθηκε από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης το 2006. Από το 2009 κι έπειτα, επαναπιστοποιήθηκε και έκτοτε εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001. Η τωρινή έκδοση του ΣΔΠ είναι του 2015 (ISO 9001: 2015).

 

Πολιτική Ποιότητας Βι.Κε.Π.

 Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπεί στην υποστήριξη, ενίσχυση και προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και επιπλέον στη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων, όσο και του κοινωνικού ρόλου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η αποστολή της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η υποστήριξη των τρεχόντων και προβλεπόμενων ερευνητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επιπλέον, η Βι.Κε.Π. παρέχει πληροφόρηση στο αναγνωστικό κοινό της πόλης των Χανίων, είτε πρόκειται για ιδιώτες ή για οργανισμούς.

Η Βι.Κε.Π.θα μεταφράζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε ανάλογα προγράμματα παροχής υπηρεσιών. Όραμα της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η προαγωγή και διάχυση της γνώσης, της σοφίας και της κατανόησης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και μέσω της επιρροής που δίνει ως παράδειγμα η λειτουργία της.

Η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης θα βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της με σκοπό το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών της.

Σε σύνοψη η Πολιτική Ποιότητας της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης αναφέρεται στα παρακάτω:

  • Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας της Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Απαιτήσεις Χρηστών/Ενδιαφερομένων μερών
  • Συνεχής Βελτίωση
  • Ικανοποίηση του Χρήστη

 Στόχοι Βι.Κε.Π.

Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012