Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023
Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων | 18 Μαΐου 2023 | 4.00 μ.μ.

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια ανάπτυξης πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στις βιβλιοθήκες, συμμετέχει σε συνεργατικά σχήματα με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και την εξοικονόμηση πόρων.
Είναι μέλος:

  • Του Εθνικού Δικτύου Συνεργασίας Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (Ε.Δ.Σ.Ε.Τ.Β.), την δραστηριότητα του οποίου συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.). Το Ε.Κ.Τ., με άξονα αυτήν τη συνεργασία αναπτύσσει τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών.
  • Του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της HEAL-Link είναι η από κοινού συνδρομή σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, καθώς και η από κοινού απόκτηση δικαιώματος απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012