Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την εξοικείωση των χρηστών με τον φυσικό της χώρο και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, έντυπων και ηλεκτρονικών, από τους χρήστες.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και εξωτερικούς χρήστες).

Διενεργούνται δύο ενότητες σεμιναρίων:

1ο Σεμινάριο: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Η ξενάγηση και το σεμινάριο αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο απευθύνεται κυρίως σε νέους χρήστες που θέλουν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τον τρόπο χρήσης της Βιβλιοθήκης. Οι ξεναγήσεις γίνονται ομαδικά (έως και 15 άτομα) και διαρκούν περίπου μισή ώρα. Συμπληρώστε τη σχετική αίτηση

2ο Σεμινάριο: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στους χρήστες που βρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης βιβλιογραφίας για την ερευνά τους. Γίνεται παρουσίαση των βάσων δεδομένων στις οποίες παρέχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη και του τρόπου αναζήτησης σε αυτές. Το σεμινάριο γίνεται ομαδικά (έως και 5 άτομα) και διαρκεί περίπου μισή ώρα. Συμπληρώστε τη σχετική αίτηση
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση.

On-line οδηγοί χρήσης ηλεκτρονικών πηγών

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια γενική ιδέα για τον τρόπο χρήσης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πηγών της Βι.Κε.Π. μέσω των σχετικών ηλεκτρονικών οδηγών.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για πιο εξειδικευμένη βοήθεια αναφορικά με την αναζήτηση βιβλιογραφίας και τη συγγραφή εργασιών μπορείτε να επισκεφτείτε την ενότητα "Βοήθεια στην Έρευνα" της ιστοσελίδας της Βι.Κε.Π.

Ζητήστε το έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Βιβλιοθήκη.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012