Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επέκταση ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά την εξεταστική περίοδο | Ιούνιος 2024
Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη American Chemical Society (ACS)
Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στη βάση ASME Digital Collection | Έως τις 4 Ιουλίου 2024
Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις και πηγές πληροφόρησης σχετικές με τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν την πολυτεχνειακή κοινότητα. Οι βάσεις αυτές μπορεί να είναι: 

  • Βιβλιογραφικές (αναφέρονται μόνο τα βιβλιογραφικά στοιχεία χωρίς να περιλαμβάνεται πλήρες κείμενο) 
  • Πλήρους κειμένου (παραπομπή στο πλήρες κείμενο-περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία) 
  • Ηλεκτρονικές πύλες (πληροφορίες για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία) 
  • Στατιστικών δεδομένων (αναφέρονται στατιστικά στοιχεία π.χ. ICAP) 
  • Παραπομπών (αναφέρονται παραπομπές π.χ. Citation Index) 

Η πρόσβαση σε αυτές επιτυγχάνεται είτε μέσω κωδικών που παρέχονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π., είτε μέσω του δικτύου του Πολυτεχνείου με την αναγνώριση της IP διεύθυνσης του υπολογιστή, είτε είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο. 

Πέρα από τις βάσεις στις οποίες έχει συνδρομή, η Βι.Κε.Π. έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε επιπλέον βάσεις μέσω της συνεργασίας της με τη HEAL-Link.

Για την περιήγησή του στις βάσεις και τις πηγές πληροφόρησης, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω συνδέσμους.

Ξενόγλωσσες Βάσεις

Ελληνικές βάσεις

Βάσεις μέσω HEAL-Link

Δείτε επίσης τον σύνδεσμο Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012