Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Φιλοξενία Ιστότοπων

Η υπηρεσία αυτή παρέχει τις υποδομές για τη φιλοξενία ιστοσελίδων φορέων ή προσώπων του Πολυτεχνείου Κρήτης που δε διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ή τους απαραίτητους πόρους.

Η Διεύθυνση Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής παρέχει 4 επιλογές για να φιλοξενήσετε έναν ιστότοπο. Η κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τις δυνατότητες που παρέχει και τους ανθρώπινους πόρους που απαιτεί από εσάς. Συγκεκριμένα:

Φιλοξενία προσωπικών σελίδων ή ιστότοπων με στατικό περιεχόμενο

Αφορά τη φιλοξενία ιστοσελίδων που είναι κατασκευασμένες ως HTML σελίδες. Όλοι οι κάτοχοι λογαριασμού e-υπηρεσιών έχουν αυτόματα χώρο κατασκευής τέτοιων σελίδων με μορφή διεύθυνση users.isc.tuc.gr/~USERNAME

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία σελίδων με αυτόνομη διεύθυνση (http://www.xyz.gr) μετά από σχετική συνεννόηση.

Πλεονεκτήματα:

 • ενημερώσεις ασφαλείας και λήψη αντιγράφων ασφαλείας γίνονται από τη Διεύθυνση Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής
 • πρόσβαση για αλλαγή αρχείων με χρήση FTP Client μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή στο Διαδίκτυο
 • πλήρης ελευθερία σχεδιασμού των σελίδων

Μειονεκτήματα:

 • υποστηρίζονται μόνο απλές HTML σελίδες (δεν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα γλώσσες PHP ή συστήματα όπως το Joomla)
 • η κατασκευή και συντήρηση των σελίδων γίνεται από εσάς και απαιτεί τεχνικές γνώσεις

Περισσότερες πληροφορίες με οδηγίες υπάρχουν στη σχετική σελίδα της υπηρεσίας. Για υποστήριξη ή ερωτήσεις απευθύνεστε στο Μηχανογραφικό Κέντρο

Φιλοξενία προσωπικών σελίδων ή ιστολογίων

Αφορά τη φιλοξενία ιστοσελίδων, ιστολογίων (site or blog) που βασίζεται στο wordpress. Όλοι οι κάτοχοι λογαριασμού e-υπηρεσιών έχουν αυτόματα χώρο κατασκευής τέτοιων σελίδων με μορφή διεύθυνση siteblog.tuc.gr/USERNAME

Πλεονεκτήματα:

 • ενημερώσεις ασφαλείας και λήψη αντιγράφων ασφαλείας γίνονται από τη Διεύθυνση Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής
 • αλλαγή περιεχομένου μέσω ενός απλού προγράμματος πλοήγησης από οποιονδήποτε υπολογιστή
 • δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για τη δημιουργία και ενημέρωση περιεχομένου
 • παρέχονται συνήθεις λειτουργίες όπως image gallery, Νέα με ροές RSS, περιοχή περιορισμένης πρόσβασης κλπ.
 • επιλογή κάποιου από τα διαθέσιμα πρότυπα εμφάνισης.
 • περισσότεροι του ενός χρήστες μπορεί να έχουν πρόσβαση για δημιουργία και αλλαγή περιεχομένου

Μειονεκτήματα:

 • περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων πρότυπων εμφάνισης.
 • όπως σε όλα τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη διαχείριση του περιεχομένου (δεν είναι Word!).

Περισσότερες πληροφορίες με οδηγίες υπάρχουν στη σχετική σελίδα της υπηρεσίας. Για υποστήριξη ή ερωτήσεις απευθύνεστε στο Μηχανογραφικό Κέντρο

Φιλοξενία ιστότοπων με χρήση του συστήματος TYPO3 που χρησιμοποιεί και ο κεντρικός ιστότοπος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο κεντρικός ιστότοπος του Πολυτεχνείου Κρήτης χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου TYPO3 που επιτρέπει την ενημέρωση των ιστοσελίδων και από τεχνικά αδαείς χρήστες. Αυτή η εγκατάσταση προσφέρεται προς χρήση και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Πλεονεκτήματα:

 • ενημερώσεις ασφαλείας και λήψη αντιγράφων ασφαλείας γίνονται από τη Διεύθυνση Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής
 • αλλαγή περιεχομένου μέσω ενός απλού προγράμματος πλοήγησης από οποιονδήποτε υπολογιστή
 • δημιουργία και αλλαγή περιεχομένου από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη
 • δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για τη δημιουργία και ενημέρωση περιεχομένου
 • παρέχονται συνήθεις λειτουργίες όπως image gallery, Νέα με ροές RSS, περιοχή διαβαθμισμένης προβολής περιεχομένου
 • εκπαίδευση στη χρήση και τη διαχείριση του περιεχομένου των ιστοτόπων από το προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

Μειονεκτήματα:

 • ο εικαστικός σχεδιασμός ακολουθεί υποχρεωτικά αυτόν του κεντρικού ιστότοπου ή των έτοιμων προτύπων ιστοτόπων που παρέχονται.
 • υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοτόπων των οποίων ο σχεδιασμός / λειτουργικότητα δεν βασίζονται στα παραπάνω πρότυπα. Αυτοί θα πρέπει να παραδίδονται ολοκληρωμένοι και συμβατοί με την πλατφόρμα TYPO3, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτήν.
 • όπως σε όλα τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη διαχείριση του περιεχομένου (δεν είναι Word!)

Παραδείγματα προτύπων ιστοτόπων:

 

Σύντομος οδηγός χρήσης και σχετική αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να ζητήσετε στη διεύθυνση webmaster<στο>tuc.gr

Φιλοξενία σε δικό σας πραγματικό ή εικονικό εξυπηρετητή

Εάν διαθέτετε δικό σας εξυπηρετητή (είτε στο Data Center του Ιδρύματος είτε σε ιδιωτικό σας χώρο) ή αν ζητήσετε έναν εικονικό (μεριζόμενο) εξυπηρετητή για χρήση, μπορείτε βεβαίως να φιλοξενήσετε και έναν ιστότοπο.

Πλεονεκτήματα:

 • απόλυτη ελευθερία στο σχεδιασμό του ιστότοπου και στην επιλογή της τεχνικής πλατφόρμας

Μειονεκτήματα:

 • είστε ο ίδιος υπεύθυνος για όλες τις εργασίες συντήρησης ενός υπολογιστικού συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει εργασίες όπως αναβαθμίσεις ασφαλείας (λειτουργικού συστήματος και πρόσθετου λογισμικού που θα έχετε εγκαταστήσει) καθώς και τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας.

Δείτε παρακαλώ και τη σελίδα με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των εικονικών μηχανών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012