Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΠΕΑΕΚ: ¨Ανάπτυξη Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης¨ 

Β΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ιούνιος 1996 - Ιούνιος 2000)

 

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα οριζόντιας και κάθετης δράσης των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, η οποία υπάγεται στο Β΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Διαχειρίζεται το πρόγραμμα με τίτλο: ΕΠΕΑΕΚ : ¨Ανάπτυξη Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης¨ το οποίο χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξή της τόσο σε επίπεδο υλιοτεχνικής υποδομής όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών.
 
 Οι στόχοι του εν λόγω προγράμματος που υλοποιήθηκαν σε μέγιστο βαθμό ήταν : 

 • Ανάπτυξη της συλλογής έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης.
 • Ανάπτυξη της συλλογής οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης (βιντεοκασέτες, κασέτες ήχου, cd-rom, dvd με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • Αύξηση των συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικάΜέσω της Οριζόντιας Δράσης των Βιβλιοθηκών του Β΄Κ.Π.Σ., υπάρχει η δυνατότητα της on-line πρόσβασης των χρηστών σε εναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών (e-journals) σχετικών με τα επιστημονικά πεδία που αφορούν την Πολυτεχνειακή κοινότητα. Αρκετά από αυτά τα περιοδικά διαθέτουν άρθρα πλήρους κειμένου στο Διαδίκτυο, πραγμα που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τον χρήστη.
 • Αύξηση των συνδρομών σε on-line βάσεις δεδομένων. Η οριζόντια δράση Βιβλιοθηκών του Β΄Κ.Π.Σ. επιτρέπει την πρόσβαση σε πλήθος αναφορών και άρθρων που άπτονται των ενδιαφερόντων του χρήστη, μεταξύ των οποίων και άρθρα πλήρους κειμένου.
 • Αύξηση των συνδρομών σε βάσεις δεδομένων σε μορφή CD-ROM, οι οποίες σχετίζονται με τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στο Πολυτεχνείο Κρήτης (π.χ. Mathsci Disc, Geiref, Ntis, Microcomputer Abstracts κ.α.). Οι βάσεις αυτές εγκαταστάθηκαν στον CD - Server της Βιβλιοθήκης και είναι προσβάσιμες από όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου.
 • Εγκατάσταση συστήματος δαιχείρησης βάσεων δεδομένων σε μορφή CD-ROM (CD-Server).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητή για την προβολή της Βιβλιοθήκης στο Διαδίκτυο (Web Server).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου αυτοματοποημένου συστήματος διαχείρησης του υλικού της Βιβλιοθήκης (Geac/Advance) καθώς και του εξυπηρετητή (server) στον οποίο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το παραπάνω σύστημα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους χρήστες στον χώρο της Βιβλιοθήκης.
 • Εγκατάσταση οπτικοακουστικού (Ο/Α) και δορυφορικού συστήματος υποστήριξης διαδακτικού έργου και παρουσιάσεων.
 • Ανάπτυξη συστήματος εκπαίδευσης των χρηστών στις υπηρεσίες που διαθέτει η Βιβλιοθήκη (π.χ. τρόποι αναζήτησης βιβλίων - περιοδικών, ταξινόμηση, δανεισμός, παραγγελίες, αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, χρήση microfiche - microfilm).
 • Ανάπτυξη συστήματος ιδεατής ξενάγησης μέσω Διαδικτύου στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα της σύγχρονης βιβλιοθηκονομίας ώστε να ενημερωνόνται για τις εξελίξεις στον κλάδο και τις νέες τεχνολογίες που εισάγονται.Μέσω του προγράμματος το προσωπικό της Βιβλιοθήκης συμμετείχε στα ακόλουθα: 

 

1. Περίοδος 1/8/1998-15/8/1998 : Εκπαίδευση 4 βιβλιοθηκονόμων στην Ολλανδία (University of Tilburg) summer course με θέμα "Ψηφιακές Βιβλιοθήκες"

2. Περίοδος 10/6/2000-30/6/2000 : Εκπαίδευση του υπέυθυνου συστήματος διαχείρισης συστημάτων της Βιβλιοθήκης στο Watford της Μεγάλης Βρετανίας σε σεμινάριο με θέμα "Τεχνολογία ΑΤΜ και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Εφαρμογή τους σε συστήματα βιβλιοθηκών."

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012