Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023
Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων | 18 Μαΐου 2023 | 4.00 μ.μ.

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΠΕΑΕΚ: ¨Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης¨

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ιούλιος 2000 - Δεκέμβριος 2006)

 

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει και διαχειρίζεται το πρόγραμμα του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με τίτλο ΕΠΕΑΕΚ : ¨Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης¨, το οπόιο υπάγεται στο πλαίσιο της Ενέργειας 2.1.3.: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών" για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ξεκινά τον Ιούλιο του 2000 και διαρκεί έως τον Δεκέμβριο του 2006. Η χρηματοδότηση γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό (75%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κύριοι στόχοι του είναι:

  • Δημιουργία ψηφιακής πύλης (Portal) Πολυτεχνείου Κρήτης ως κεντρικής λεωφόρου (gateway) ασφαλούς πρόσβασης σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές πηγές.Για την προοπτική θεματικής εξειδίκευσης στα επιστημονικά πεδία που αφορούν την Πολυτεχνειακή κοινότητα προβλέπεται συνεργασία με την ΚΕΑΒ. Η πύλη θα επιτρέπει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναζήτησης/ανάκτησης και επιλεκτικής διάχυσης της πληροφορίας, και θα διαθέτει περιβάλλον για την ηλεκτρονική και εξ' αποστάσεως υποστήριξη των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Τέλος υπάρχει πρόβλεψη χρήσης της πύλης και από άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
  • Ανάπτυξη ψηφιακής συλλογής για την γκρίζα βιβλιογραφία του Πολυτεχνείου Κρήτης με το συστήμα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης ΑΡΤΕΜΙΣ, και διάθεση της μέσω της ψηφιακή πύλης.
  • Εμπλουτισμός της συλλογής σε έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό. Τεχνική επεξεργασία (καταλογράφηση και ταξινόμηση) του υλικού αυτού μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος της Βιβλιοθήκης. Αναβάθμιιση / Ανανέωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.
  • Θέσπιση προτύπων, στατικστικών συλλογών και δεικτών αποτίμησης των υπηρεσιών. Ποιοτική ανάλυση του αυτοματοποιημένου καταλόγου της Βιβλιοθήκης για την προσαρμογή του στα διεθνή πρότυπα, στα πλαίσια προετοιμασίας της Βιβλιοθήκης για την συμμετοχή της στην επέκταση του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Τους παραπάνω στόχους θα συνοδευσουν μια σειρά δράσεις  χρηματοδοτούμενες από το Ίδρυμα, για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και των υπηρειών της Βιβλιοθήκης με κυρίαρχες:

  • Ανέγερση νέου κτηρίου 1.700 τ.μ.για την επέκταση της Βιβλιοθήκης. Περίοδος εκτέλεσης του έργου αναφέρεται το διάστημα 2001-2003 και θα χρηματοδοτηθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις για κτηριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.
  • Πλήρης υποστήριξη της συλλογής των επιστημονικών περιοδικών.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012