Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βι.Κε.Π, το οπτικοακουστικό υλικό δεν δανείζεται. Προκειμένου να διευκολύνει την αξιοποίηση του Ο/Α υλικού της από τους χρήστες, η Βι.Κε.Π παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού εντός των χώρων της.

Στο κτίριο Δ1 της Βι.Κε.Π. διατίθενται για την παρακόλουθηση του οπτικοακουστικού υλικού τα παρακάτω:

1. Σύστημα αναπαραγωγής DVD για τη παρακολούθηση ταινιών.

2.Υποσύστημα δορυφορικών δεκτών με τηλεόραση, που δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης δορυφορικών προγραμμάτων. 

Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναπαράγουν το εν λόγω υλικό στον δικό τους φορητό Η/Υ, πάντα εντός του χώρου της Βι.Κε.Π.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012