Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βι.Κε.Π, το οπτικοακουστικό υλικό δεν δανείζεται. Προκειμένου να διευκολύνει την αξιοποίηση του Ο/Α υλικού της από τους χρήστες, η Βι.Κε.Π παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού εντός των χώρων της.

Στο κτίριο Δ1 της Βι.Κε.Π. διατίθενται για την παρακόλουθηση του οπτικοακουστικού υλικού τα παρακάτω:

1. Σύστημα αναπαραγωγής DVD για τη παρακολούθηση ταινιών.

2.Υποσύστημα δορυφορικών δεκτών με τηλεόραση, που δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης δορυφορικών προγραμμάτων. 

Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναπαράγουν το εν λόγω υλικό στον δικό τους φορητό Η/Υ, πάντα εντός του χώρου της Βι.Κε.Π.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012