Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023
Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων | 18 Μαΐου 2023 | 4.00 μ.μ.

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Ιδρύματος, προχώρησαν, τον Μάιο του 2016, στην αντικατάσταση εξοπλισμού που χρησιμοποιούσαν οι χρήστες της και στην προσθήκη νέου, εντός του φυσικού χώρου της (κτίριο Δ1). Συγκεκριμένα, αντικαταστάθηκε το μεγαλύτερο μέρος των Sun Rays που χρησιμοποιούσαν οι χρήστες για αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές, με προσωπικούς Η/Υ, οι οποίοι παρέχουν περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες, όπως αποθήκευση σε εξωτερικό μέσο (π.χ. σε usb), αποθήκευση στην προσωπική περιοχή αρχείων κ.λπ. Προστέθηκαν τρεις (3) σαρωτές και ένα (1) εκτυπωτικό μηχάνημα, ώστε ο χρήστης να έχει πλέον τη δυνατότητα σάρωσης του έντυπου υλικού που τον ενδιαφέρει και εκτύπωσής του, σε περίπτωση που το επιθυμεί. Το εκτυπωτικό μηχάνημα δεν παρέχει τη δυνατότητα έγχρωμων εκτυπώσεων, μόνο ασπρόμαυρων.

Επιπλέον, από τον Οκτώβριο 2021 έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία εκτυπώσεων από απόσταση (webprint) στη Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Ιδρύματος. Οι χρήστες θα μπορούν από τον υπολογιστή τους μέσω του δικτύου VPN του Ιδρύματος και της υπηρεσίας εκτύπωσης από απόσταση webprint (https://myprint.isc.tuc.gr) να αποστέλλουν τις εκτυπώσεις τους στον εκτυπωτή της Βιβλιοθήκης. Περισσότερες οδηγίες για την υπηρεσία webprint αναφέρονται στη σελίδα https://www.tuc.gr/?id=7013.

Οι χρήστες θα μπορούν να παραλάβουν τις εκτυπώσεις τους στο ισόγειο του κτιρίου Δ1 (Βιβλιοθήκη), από τις 9:00 έως και 19:45 (ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης).

Αναφορικά με την πολιτική εκτυπώσεων στη Βι.Κε.Π., αυτή εντάσσεται στην πολιτική χρέωσης μονάδων εκτύπωσης του Μηχανογραφικού Κέντρου, τηρώντας τον περιορισμό που ίσχυε στη Βι.Κε.Π., δηλαδή συνολικά 50 εκτυπώσεις το μήνα για κάθε μέλος της πολυτεχνειακής κοινότητας (η χρέωση εκτύπωσης στον εκτυπωτή της Βι.Κε.Π. είναι 2 μονάδες ανά σελίδα εκτύπωσης, με έκπτωση 25% για εκτυπώσεις διπλής όψης).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012