Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση για τη Δημοσίευση αναφοράς για τα Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, για το έτος 2023
Έρευνα για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα
Επαναληπτικός κύκλος διεξαγωγής σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών
ΣΕΑΒ: Ανακοίνωση για σεμινάρια Wiley - Άνοιξη 2024
Συμφωνία ΣΕΑΒ με εκδότη Wolters Kluwer για πρόσβαση στα περιοδικά της Kluwer Law Online

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Κλειστή Συλλογή (Reserve Collection) δημιουργήθηκε ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό μεγάλης ζήτησης, από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περιλαμβάνει έντυπο υλικό όπως βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, νομοθεσία που αφορά τις διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος κ.λπ., τοποθετημένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πίσω από τον πάγκο δανεισμού, καθώς και ψηφιακό υλικό, όπως cd-rom. 

Στην Κλειστή Συλλογή εντάσσεται υλικό που ανήκει στην Κύρια Συλλογή της Βι.Κε.Π. κατόπιν αιτήσεως του διδακτικού προσωπικού ή προορίζεται εξ' αρχής για να τοποθετηθεί εκεί. Πρόκειται κυρίως για υλικό που συστήνεται ως βιβλιογραφία για την εκπόνηση εργασιών ή συμβολή στην εξεταστέα ύλη μαθημάτων. Η διάρκεια παραμονής του σε αυτήν καθορίζεται από τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να έχουν έρθει σε συνεννόηση με την Βι.Κε.Π. τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν γνωστοποιήσουν τις λίστες συνιστώμενης βιβλιογραφίας στους φοιτητές, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα η Κλειστή Συλλογή.

Το έντυπο υλικό της Κλειστής Συλλογής δεν δανείζεται. Διατίθεται μόνο για μελέτη εντός του χώρου της Βι.Κε.Π.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012