Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

H υπηρεσία σας παρέχει έναν τρόπο να βεβαιώσετε προς τρίτους τη σχέση σας με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η υπηρεσία λειτουργεί ως εξής:

  • χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ή περισσότερους μοναδικούς κωδικούς.
  • δίνετε έναν τέτοιο κωδικό σε κάποιον τρίτο (π.χ. μία εταιρία που παρέχει μειωμένες τιμές για τα προϊόντα της σε μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας)
  • η εταιρία επισκέπτεται μία ειδική σελίδα του ιστότοπου του Ιδρύματος και εισάγει τον κωδικό που της δώσατε. Η σελίδα εμφανίζει στην εταιρία το όνομά σας και την ιδιότητά σας στο Ίδρυμα

Οι κωδικοί που δημιουργούνται με τον παραπάνω τρόπο έχουν τις εξής ιδιότητες:

  • είναι πολύ δύσκολο να τους μαντέψει κάποιος. Έτσι δεν μπορεί κάποιος δοκιμάζοντας μία σειρά κωδικών να δει στοιχεία για το προσωπικό του Ιδρύματος
  • οι κωδικοί είναι ενεργοί μόνο για 14 ημέρες. Μετά από αυτό το διάστημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πρέπει να δημιουργηθούν εκ νέου.
  • όλες οι προσβάσεις στη σελίδα ελέγχου καταγράφονται και σας εμφανίζεται στη σελίδα διαχείρισης η χρονική στιγμή και η διεύθυνση IP από την οποία χρησιμοποιήθηκαν

Ποιούς αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, υπάλληλοι, φοιτητές κλπ.)

Πώς την αποκτώ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία:

  • Να έχετε ήδη λογαριασμό τηλεματικών e-υπηρεσιών

Τι πρέπει να κάνω;

  • επισκέπτεστε τη σελίδα διαχείρισης κωδικών από την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κωδικό και να διαχειριστείτε τους υπάρχοντες κωδικούς
  • δίνετε τον κωδικό σε οποιοδήποτε τρίτο και τον καλείτε να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση https://www.tuc.gr/verify-status.html για να ελέγξει με τον κωδικό τα στοιχεία σας και τη σχέση σας με το Πολυτεχνείο Κρήτης 
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012