Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το 3ο Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας  αφορούσε Νομικά Θέματα Έναρξης Νέων Επιχειρήσεων, ενώ επίσης έγινε αναφορά και στις δυνατότητες χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων.

Βασικοί ομιλητές ήταν δύο στελέχη από το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.ΕΛ.), ο κ. Ιωάννης Μεθόδιος, τέως Πρόεδρος & Διευθύνων Συμβουλος της Εταιρείας Συμβούλων Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πληφοφορικής ACCENTURE ΕΛΛΑΔΟΣ και ο κ. Αντώνης Ματσιτέλης, τέως Γενικός Διευθυντής της Johnson & Johnson Ελλάδος.

Επίσης, μίλησαν ο κ. Ιωάννης Βουρδουμπάς, Σύμβουλος της Θερμοικοιτίδας Χανίων και Καθηγητής στα ΤΕΙ Κρήτης και η κ. Κλειώ Λακιωτάκη, Στέλεχος της Δ.Α.ΣΤΑ. και του Γραφείου Διαμεσολάβισης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

 

 Ο κ. Ιωάννης Μεθόδιος μίλησε για την επιχειρηματικότητα σε καιρό κρίσης και έδωσε βασικές οδηγίες για το επιχειρείν. Επίσης, μίλησε για τις εταιρικές μορφές  και τις εναλλακτικές που υπάρχουν.

 

 Ο κ. Αντώνης Ματσιτέλης παρουσίασε εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

 

 Ο κ. Ιωάννης Βουρδουμπάς μίλησε για την εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία της Θερμοικοιτίδας νέων επιχειρήσεων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων.

 

Η Κλειώ Λακιωτάκη στο πρώτο μέρος της παρουσίασής της μίλησε για την Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσίασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εργαλεία αναζήτησης από το ΕΣΠΑ και άλλους Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους.

 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Οδηγός του Νέου Επιχειρηματία από το site του Κ.Ε.Μ.ΕΛ. με πλουσιο υλικό για Business Plan, Λογιστικά, Χρηματοδότηση, κ.α.

ΔΑΣΤΑ-Χρηματοδότηση Νεων Επιχειρήσεων-Εργαλεία Αναζήτησης -Κλειώ Λακιωτάκη (παρουσίαση, video 1: Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων , video2:Εναλλακτικός Τουρισμός)

Βιοτεχνικό Παρκο Χανιών- Ιωάννης Βουρδουμπάς (αρχείο)

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012