Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κεντρική Διαχείριση Αδειών MATLAB

στα πλαίσια της πολιτικής «Κεντρικής Διαχείρισης Αδειών Χρήσης του προγράμματος MATLAB», στο site http://matlab.tuc.gr , βρίσκονται όλες οι εκδόσεις του εν λόγω προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη για να την εγκαταστήσετε. Πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία υπάρχει μόνο από το δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ποιούς αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που εκτελούν την εφαρμογή συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Ιδρύματος (IP διεύθυνση 147.27.x.x).

Πώς την αποκτώ;

Για τη σωστή εγκατάστασή της προτείνεται να γίνει απεγκατάσταση παλαιότερων εκδόσεων, καθώς δεν γίνεται αναβάθμιση  αλλά εγκατάσταση εκ νέου της καινούριας κάθε φορά, έκδοσης. 

Τα toolboxes και οι αριθμοί των ταυτόχρονων αδειών ανά toolbox, που διαθέτει το πακέτο είναι τα εξής:

 • MATLAB: 150 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • Communications Toolbox:  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • Control System Toolbox:  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • DSP System Toolbox:  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • Image Processing Toolbox:  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • MATLAB Compiler:  1 ταυτόχρονη άδεια χρήσης
 • MATLAB Report Generator:  1 ταυτόχρονη άδεια χρήσης
 • Optimization Toolbox:  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • Parallel Computing Toolbox:  5 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • Partial Differ. Equation Toolbox (PDE):  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • Signal Processing Toolbox:  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • Statistics Toolbox:  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης
 • Symbolic Math Toolbox:  50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης

Για την εγκατάσταση απαιτούνται τα:

 • ISO files τα οποία μπορείτε είτε να τα γράψετε σε DVD είτε να τα δείτε απευθείας με κάποιο πρόγραμμα (π.χ. Magic Disc) (αφορούν Windows 32/64bit και Unix/MacOS 64 bit)
 • Το αρχείο fik.txt (Installation Key) 
 • To αρχείο License.rar το οποίο περιέχει το αρχείο network.lic (License file).

 
Για την εγκατάσταση κάνετε τα εξής:

 1. Αποθηκεύετε όλα τα παραπάνω απαιτούμενα αρχεία στο υπολογιστή σας.
 2. Αποσυμπιέζετε το αρχείο License.rar, το οποίο όπως αναφέρθηκε έχει   το license file «network.lic») 
 3. Εκτελείτε το αντίστοιχο εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχετε,  από το ISO που έχετε γράψει σε DVD ή το έχετε κάνει mount με κάποιο άλλο πρόγραμμα όπως το Magic Disc
 4. Στην πρώτη ερώτηση Επιλέγετε: «Install manually without using Internet»
 5. Όταν σας ζητηθεί το File Installation Key επιλέγετε «I have the File Installation Key for my license» και πληκτρολογείτε στο ανάλογο πεδίο τον αριθμό που υπάρχει μέσα στο αρχείο fik.txt
 6. Συνεχίζετε την εγκατάσταση και στην ερώτηση για το license file επιλέγετε το αρχείο network.lic που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας.

 
Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα έχει δημιουργηθεί στο menu Προγράμματα ένας φάκελος MATLAB->(<έκδοση που εγκαταστήσατε>, π.χ. R2012b)  από όπου εκτελείται το «MATLAB R2012b» (ή «MATLAB <έκδοση που εγκαταστήσατε>»).  Στη συνέχεια το MATLAB θα επικοινωνήσει με τον κεντρικό εξυπηρετητή αδειών MATLAB του Ιδρύματος και θα εκτελεστεί το πρόγραμμα κανονικά.
 
Η έκδοση που διαθέτει το Ίδρυμα μπορεί να εκτελεστεί ΜΟΝΟ από υπολογιστές που διαθέτουν IP διεύθυνση του Πολυτεχνείου (δηλ. από Η/Υ που  βρίσκονται στους χώρους του Ιδρύματος ή από Η/Υ που βρίσκονται εκτός Ιδρύματος αλλά συνδέονται απομακρυσμένα μέσω VPN στο δίκτυο του  Πολυτεχνείου ή από Η/Υ που συνδέονται μέσω WiFi@Home).
 
Κάθε φορά που λαμβάνουμε νέα έκδοση του MATLAB θα ειδοποιήστε μέσω ανάλογου μηνύματος στο forum του Ιδρύματος για τη διαθεσιμότητα του.
 
Για οποιαδήποτε θέμα, παρακαλούμε να αποστείλετε αίτημα στη διαδικτυακή υπηρεσία εξυπηρέτησης αιτημάτων https://helpdesk.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012