Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Οι έντυπες διπλωματικές εργασίες που καταθέτουν οι προπτυχιακοί φοιτητές στη Βι.Κε.Π. για την περάτωση των σπουδών τους αποτελούν μια χωριστή κατηγορία δανειζόμενου υλικού. Βρίσκονται τοποθετημένες κατά αύξοντα αριθμό στο υπόγειο του κτιρίου Δ1 της Βι.Κε.Π. Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τον αύξοντα αριθμό της εργασίας που τον ενδιαφέρει κατα την αναζήτηση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) (προηγείται η ένδειξη ΔΙΠ). 

Σημαντικός αριθμός των εργασιών αυτών είναι προσβάσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή από την URL διεύθυνση που δίνεται στο πεδίο "Ηλεκτρονική τοποθεσία" της εγγραφής στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) ή/και από το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012