Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Οι έντυπες διπλωματικές εργασίες που καταθέτουν οι προπτυχιακοί φοιτητές στη Βι.Κε.Π. για την περάτωση των σπουδών τους αποτελούν μια χωριστή κατηγορία δανειζόμενου υλικού. Βρίσκονται τοποθετημένες κατά αύξοντα αριθμό στο υπόγειο του κτιρίου Δ1 της Βι.Κε.Π. Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τον αύξοντα αριθμό της εργασίας που τον ενδιαφέρει κατα την αναζήτηση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) (προηγείται η ένδειξη ΔΙΠ). 

Σημαντικός αριθμός των εργασιών αυτών είναι προσβάσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή από την URL διεύθυνση που δίνεται στο πεδίο "Ηλεκτρονική τοποθεσία" της εγγραφής στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) ή/και από το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012