Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Πληροφοριακό Υλικό

Η Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού (Reference Collection) περιλαμβάνει τα λεξικά, τις εγκυκλοπαίδειες, τους άτλαντες, τα εγχειρίδια, τα βιβλία με στατιστικά στοιχεία και νομοθεσίες, δηλαδή υλικό το οποίο ο χρήστης πιθανόν να θελήσει να συμβουλευτεί κατά την διάρκεια της μελέτης του. Το υλικό αυτό είναι μη δανειζόμενο και χρήση του μπορεί να γίνει μόνο εντός της Βι.Κε.Π. Βρίσκεται τοποθετημένο στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτιρίου Δ1 της Βι.Κε.Π. και κάθε τεκμήριο είναι σηματοδοτημένο στη ράχη με το γράμμα 'R' σε κόκκινο πλαίσιο.

Ανάτυπα

Ανάτυπο ονομάζεται αναδημοσίευση ή ανατύπωση αυτοτελούς κειμένου το οποίο έχει δημοσιευθεί αρχικά σε συλλογική έκδοση και η κυκλοφορία του σε αυτοτελή μορφη.

Η Βι.Κε.Π. αναπτύσσει μια συλλογή ανατύπων ερευνητικών εργασιών πάνω στα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν την Πολυτεχνειακή Κοινότητα. Το υλικό αυτό δεν δανείζεται και ο χρήστης μπορεί να το μελετήσει ή να το φωτοτυπήσει αφού το ζητήσει από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012