Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023
Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων | 18 Μαΐου 2023 | 4.00 μ.μ.

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η συλλογή Ο/Α υλικού αποτελείται από: 

  • Βιντεοκασσέτες - DVD ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου 
  • CD-ROM συνοδευτικά βιβλίων και περιοδικών με εφαρμογές, προγράμματα και βάσεις δεδομένων
  • CDs Μουσικής 
  • Microfiche/Microfilm 
  • Δισκέτες Η/Υ 

Στο κτίριο Δ1 της Βι.Κε.Π. διατίθεται  απαιτούμενος εξοπλισμός για την αναπαραγωγή και παρακόλουθηση οπτικοακουστικού του υλικού ο οποίος περιλαμβάνει: 

  1. Σύστημα παρουσιάσεων (σύστημα παρουσίασης διπλωματικών εργσιών, ομαδικής παρακολούθησης οπτικοακουστικού υλικού και προβολής του έργου της βιβλιοθήκης εντός και εκτός του χώρου αυτής (π.χ. συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες).
  2. Σύστημα αναπαραγωγής DVD για τη παρακολούθηση ταινιών.
  3. Υποσύστημα δορυφορικών δεκτών με τηλεόραση που δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης δορυφορικών προγραμμάτων. 

Το Ο/Α υλικό δεν δανείζεται. Ο χρήστης σε συννενόηση με το προσωπικό μπορεί να κάνει χρήση του παραπάνω εξοπισμού ή να αναπαράγει το υλικό στον δικό του φορητό Η/Υ, πάντα μέσα στην Βιβλιοθήκη. 

Εξαίρεση αποτελούν τα CD-ROM και οι δισκέτες που είναι συνοδευτικά βιβλίων. Αυτά δανείζονται μαζί με τα τεκμήρια που συνοδεύουν. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012