Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

O Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Academic Libraries Link) αποτελεί συνεργατικό σχήμα 49 μελών (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, Ακαδημία Αθηνών και Εθνική Βιθβλιοθήκη Ελλάδας) της χώρας, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Μέσω του Heal-Link επιτυγχάνεται πρόσβαση σε 24.784 ηλεκτρονικά περιοδικά, σε βάσεις δεδομένων (βιβλιογραφικές ή και πλήρους κειμένου) και σε συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Για πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης και τις υπηρεσίες του Heal-link καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τον Σύνδεσμο επιλέξτε : HEAL-Link 

Επίσης, μπορείτε να δείτε την αλφαβητική λίστα των περιοδικών που διατίθενται μέσω του HEAL-LINK (δίπλα στον τίτλο του περιοδικού αναγράφεται ο εκδότης του και η περίοδος πρόσβασης). Η πρόσβαση ελέγχεται μέσω ΙΡ διευθύνσεων.

Δείτε επίσης τη σχετική ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012