Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βι.Κε.Π. μεμονωμένα αλλά και με τη συμμετοχή της στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), εξασφαλίζει για τους χρήστες της, ποικιλία ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών.

Ο όρος ηλεκτρονικές πηγές περιλαμβάνει βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου, τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών ξένων εκδοτικών οίκων όπως Elsevier, Springer, ΙΕΕΕ, κ.λπ. Στις ηλεκτρονικές πηγές συγκαταλέγονται επίσης οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι άλλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καταθετήρια, πηγές ανοικτής πρόσβασης.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές εξασφαλίζεται:

  • Μέσω του δικτύου του Πολυτεχνείου Κρήτης (αναγνώριση IP διεύθυνσης του Η/Υ του χρήστη)
  • Μέσω ασύρματου δικτύου Wi-Fi & guest Wi-Fi για τους εξωτερικούς χρήστες
  • Μέσω ασύρματου δικτύου της υπηρεσίας TUC@Home (υποβάλλοντας αίτημα στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πολυτεχνείου Κρήτης)
  • Μέσω της υπηρεσίας VPN (εικονικό δίκτυο) του Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Μέσω eduroam (ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο)
  • Μέσω shibboleth, της υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) της HEAL-Link, έχετε πρόσβαση, από οπουδήποτε (δηλαδή, είτε από Η/Υ που ανήκει στο δίκτυο του ιδρύματος είτε από οποιονδήποτε άλλον Η/Υ) έως και το πλήρες κείμενο άρθρων των ηλεκτρονικών πηγών, στις οποίες έχει πρόσβαση ο HEAL-Link. Μέσω shibboleth, έχετε πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link:

Υπηρεσία AAI στην IEEE 

Επιλέξτε το "Technical University of Crete" και και δώστε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Υπηρεσία AAI στο Project MUSE

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Springer

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Elsevier

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Emerald

Υπηρεσία AAI στο Σύστημα διάθεσης archives των συνδρομών του HEAL-Link

 

Αναλυτικά οι ηλεκτρονικές πηγές της Βι.Κε.Π.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012