Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Εκτύπωση

@νάκτησις είναι το Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που παρέχει ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα).
Καταχωρούνται οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: http://eprints.teikoz.gr

Το υλικό που μπορεί να αρχειοθετηθεί:

  • Διατριβή

Μια διπλωματική εργασία ή διατριβή

  • Άρθρο

Ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, περιοδικό ποικίλης ύλης, εφημερίδα. Δεν είναι απαραίτητο να έχει περάσει από διαδικασία κρίσης. Μπορεί να υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ηλεκτρονικό περιοδικό ή δικτυακό τόπο ειδήσεων.

  • Τμήμα βιβλίου

Ένα κεφάλαιο ή κομμάτι από βιβλίο.

  • Εικόνα

Μια ψηφιακή φωτογραφία ή μια εικόνα

  • Βίντεο

Ψηφιακό βίντεο.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012