Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023
Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων | 18 Μαΐου 2023 | 4.00 μ.μ.

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση: ¨ Β2-Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης ¨


(Απρίλιος 2011-2013
)


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στην διαχείριση και στην υλοποίηση της πράξης «Β2-Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης» του Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε  τον Απρίλιο του 2011 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης και οι κύριοι στόχοι του είναι:

1.    Η ανάπτυξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Με τον όρο «Ιδρυματικό Αποθετήριο» εννοούμε τον ψηφιακό χώρο στον οποίο συγκεντρώνεται, οργανώνεται και διατίθεται στο ευρύ κοινό η πνευματική παραγωγή ενός Ιδρύματος, όπως άρθρα περιοδικών που δημοσιεύονται από μέλη του Ιδρύματος, βιβλιογραφικές αναφορές των βιβλίων που συγγράφουν μέλη του Ιδρύματος, πρακτικά συνεδρίων, διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες. Η υλοποίηση λοιπόν ενός Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο θα συμπεριλάβει όλη την πνευματική του παραγωγή, θα βοηθήσει τόσο στην προβολή του έργου του όσο και στην βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου μιας και θα υπάρχει συγκεντρωμένη και συνεχώς ανανεώσιμη η πνευματική του παραγωγή, η οποία θα μπορεί να προσπελαστεί από κάθε ενδιαφερόμενο σεβόμενοι πάντα τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

2.   Στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας, την αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

3.     Στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check In – Check Out υλικού) της Βι.Κε.Π και την ταυτόχρονη δυνατότητα οικονομικών συναλλαγών.

4.      Στη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στη δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσία (ILSaS).

5.   Στην προβολή του ερευνητικού έργου μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Προβολής Δραστηριότητας (CRIS), το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω ανάλογου υποέργου της οριζόντιας δράσης Β2.

 

 

                                   

 

                                               

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012