Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόεδρος

Πνευματικάτος Διονύσιος, Καθηγητής Η.Μ.Μ.Υ

Μέλη

Σαμολαδάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής ΗΜΜΥ

Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής ΜΠΔ

Καραφύλλης Ιάσονας, Επίκουρος Καθηγητής ΜΗΠΕΡ

Δελλής Ανάργυρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΠΔ

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012