Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τρέχουσες Διαδικασίες

Δεν υπάρχουν τρέχουσες διαδικασίες

Αρχείο

  • Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, 2017
  • Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων, 2017
  • Εκλογή Συμβουλίου και Πρύτανη του N4076/2012, 2013
  • Πρυτανικές Εκλογές 2008

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012