Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023
Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων | 18 Μαΐου 2023 | 4.00 μ.μ.

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
 1. About Spreadsheets ο ιστότοπος αποτελεί έναν οδηγό για λογισμικό που χρησιμποιείται στις επιχειρήσεις.
 2. Advisor επικαιρότητα πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις των Η/Υ.
 3. Apache Server Resources οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο για το Apache.
 4. Association for Computing Machinery Special Interest Group on Computer
 5. Science Education πληροφορίες και υλικό για την διδασκαλία της επιστήμης των υπολογιστών.
 6. Association for Computing Machinery Special Interest Group on University and College Computing Services  forum επιστημόνων για την επιστήμη των υπολογιστών στην ανώτατη εκπαίδευση.
 7. Centre for Educational Technology Interoperablity Standards διαλειτουργικότητα και πρότυπα σε εφαρμογές εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 8. Collection of Computer Science Bibliography περιλαμβάνει επιμέρους βιβλιογραφίες για κάθε τομέα της επιστήμης των Η/Υ.
 9. Computer Aided Control System Design παρέχονται εργαλεία για την μοντελοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση στους βασικούς τομείς της μηχανικής.
 10. Computers in Art and Design Education (CADE) λίστα συζήτησης για την χρήση των Η/Υ στις τέχνες και την σχεδίαση.
 11. Computing πύλη για την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορίας. 
 12. CSC: the Finnish IT center for science περιλαμβάνει πληροφορίες για εφαρμογές λογισμικού και βάσεις δεδομένων.
 13. Disco Lab at Rutgers University εργαστήριο για κατανεμημένα συστήματα και δίκτυα. 
 14. Engineers Toolbox, The συλλογή εργαλείων αναφοράς και συναρτήσεων για μηχανικούς.
 15. Free Mechanical Engineering Software
 16. FreshPatents περιέχει πατέντες πριν την έγκρισή τους οι οποίες είναι αναζητήσιμες και με λέξεις-κλειδιά.
 17. Full Web Building Tutorials παρέχει online εκπαιδευτικό υλικό για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού (htmal, xml κ.α.)
 18. gEDA project εργαλεία για την αυτοματοποίηση της ηλεκτρονικής σχεδίασης για Linux, Unix.
 19. GeoVRML.org εργαλεία για αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων σε Η/Υ.
 20. IEEE Global History Network blog μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 21. Institute for Software Research 
 22. Institution of Analysts and Programmers ιστότοπος των ειδικών πάνω σε θέματα λογισμικού και προγραμματισμού. 
 23. JISCinfoNet και JISCinfoNet Mailing List συλλογή πηγών ελεύθερης πρόσβασης για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης και διδασκαλίας και αντίστοιχη λίστα ταχυδρομείου των ενδιαφερομένων.
 24. Japan Hobby Engineering ηλεκτρονική μηχανική για ερασιτέχνες.
 25. NASA Tech Briefs Online ενημερωτικό δελτίο για τεχνολογικά νέα.
 26. Netlib καταθετήριο για υλικό σχετικό μαθηματικό λογισμικό, άρθρα και βάσεις δεδομένων.
 27. XML.org πύλη για την γλώσσα XML.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012