Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
 1. Academic Earth: engrineering online διαλέξεις επιστημόνων σε διάφορους τομείς όπως bioengineering, astronautics κ.α.
 2. Alternative Fuels and Advanced Vehicles Data Center περιέχει υλικό για τις τεχνολογίες των συγκοινωνιών.
 3. Aquarian Software, Inc. λογισμικό για την δημιουργία υδρογραφημάτων με δυνατότητα ελεύθερης δοκιμής.
 4. Biofpr: biofuels, bioproducts and biorefining πύλη για τα βιοκαύσιμα και τα βιολογικά προϊόντα σε συνεργασία με την Society of  Chemical Industry.
 5. Biological Informatics οδηγός πηγών πληροφόρησης για την βιολογία.
 6. Biosafety - bio track at OECD υλικό που αφορά στα βιολογικά προϊόντα. 
 7. Biotech Chronicles ιστορία της βιοτεχνολογίας.
 8. Chem Alliance πηγή πληροφόρησης για την νομοθεσία που διέπει την χημική βιομηχανία στις ΗΠΑ.
 9. EnvironLink Network κατάλογος με ψηφιακές πηγές σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια.
 10. Environmental and Energy Resources Library ψηφιακή βιβλιοθήκη με πηγές πληροφόρησης για το περιβάλλον που απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
 11. Environmemtal Health and Safety Management Information Center: ISO 14001 - OHSAS 18001 οδηγίες για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης περιβαλλοντικής υγιεινής και ασφάλειας.
 12. ETAP - Eco-innovation for a sustainable future προώθηση της καινοτομίας με οικολογικό χαρακτήρα.
 13. European Commision Environment η ιστοσελίδα του περιβαλλοντικού τομέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 14. European Environmental Law περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον.
 15. Exposure Assessment Models μοντέλα προσομοίωσης για την διαχείριση υδάτινων και γήινων πόρων.
 16. Firma tutorial: hydrology and modelisation: a quick outlook παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού. 
 17. Foundation for Water Research μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προώθηση της έρευνας σχετικά με το νερό.
 18. Friends of the Earth διεθνές δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων.
 19. Green Maven πύλη για περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα.
 20. Nature Precedings ιστότοπος προδημοσιεύσεων άρθρων και λοιπού ερευνητικού υλικού.
 21. Renewable Energy Resources Research Guide οδηγός για σπουδαστές στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
 22. RETscreen International Clean Energy Decision Support Centre πληροφορίες για την υλοποίηση έργων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (διατίθεται και στα ελληνικά).  
 23. Sea Grant Database βιβλιογραφική βάση δεδομένων για τις επιστήμες της θάλασσας (marine science), δυνατότητα πρόσβασης και στο πλήρες κείμενο για κάποια άρθρα.
 24. Society of Biomaterials.
 25. WorldWideScience πύλη που διασυνδέει βάσεις δεδομένων στους τομείς των επιστημών σε διεθνές επίπεδο.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012