Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε Επιφάνεια Εργασίας Linux

Στα μέλη  της Ακαδημαϊκής Κοινότητας παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης  σε περιβάλλον Linux. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε περιβάλλον GNOME Linux χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει την διαδικασία εγκατάστασης λειτουργικού  στο σπίτι. Ακόμα παρέχονται ορισμένες εφαρμογές που δεν είναι διαθέσιμες εκτός Μηχανογραφικού Κέντρου.

Οι εφαρμογές που υποστηρίζει η υπηρεσία

  • GNOME Desktop
  • Matlab
  • NetBeans
  • Virtuoso
  • Xilinx

Ποιους αφορά

Όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας που διαθέτουν Υπολογιστή.

Πώς την αποκτώ

Προκειμένου οι χρήστες να συνδεθούν στην υπηρεσία θα πρέπει να έχουν  διεύθυνση δικτύου 147.27.XX.XX και  να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό τηλεματικών e-υπηρεσιών. Επίσης χρειάζεται ειδικό λογισμικό της εταιρίας NoMachine, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Περιορισμοί

Επειδή οι πόροι του συγκεκριμένου μηχανήματος είναι περιορισμένοι, υπάρχει ανώτατο όριο ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών. Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί οι κατά μέγιστο επιτρεπόμενες ταυτόχρονες συνδέσεις, δεν επιτρέπει να συνδεθούν επιπλέον χρήστες.

Μπορεί επίσης να δεσμευθεί το μηχάνημα από διδάσκοντες για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για τη διεξαγωγή μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνονται πριν τη διεξαγωγή του μαθήματος οι ήδη συνδεδεμένοι χρήστες με σχετικό μήνυμα στην οθόνη τους και γίνεται αυτόματη αποσύνδεση αυτών των χρηστών.

 

Οδηγίες και Διαδικασία Σύνδεσης

Απαιτούμενο Λογισμικό

Πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ειδικό λογισμικό της εταιρίας NoMachine για τη σύνδεση, το οποίο διατίθεται για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, Linux, Mac OS και Solaris. Επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.nomachine.com/download.php και κατεβάστε από την ενότητα NX Client Products το λογισμικό ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα. Προσοχή, η έκδοση 6 nomachine δεν υποστηρίζετε από την υπηρεσία. Σας προτείνουμε  να χρησιμοποιήσετε παλαιότερη έκδοση λογισμικού που μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ (Windows Ver 3.5 x86,  Ver 5.1 x86, Ubuntu-Debian Ver 3.5 x86  x64, rpm V3.5 x86 x64,  Android Ver 5.0, για Mac OS Ver 4.5, Ver 5.1, Ver 5.2, για άλλες εκδόσεις εγκαταστήστε τον client από openNX). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κλειδί αυτό μπορείτε να το βρείτε εδώ

Για οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να συμβουλευτείτε τη διεύθυνση https://www.nomachine.com/all-documents.

Απαιτούμενη Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο από το Δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ασύρματη Πρόσβαση (WiFi, WiFi@Home)
  • Ενσύρματη πρόσβαση εντός πολυτεχνείου (προσωπικός χώρος γραφείου, Φοιτητική Εστία)
  • Από Κοινόχρηστους Η/Υ του Μηχανογραφικού Κέντρου (κτίριο Κ2)
  • Πρόσβαση εκτός Πολυτεχνείο (μέσω VPN)

Κωδικοί Πρόσβασης

Για κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Μηχανογραφικό Κέντρο.

Σύνδεση με το Διακομιστή του Μηχανογραφικού Κέντρου

Για οδηγίες σύνδεσης με το διακομιστή, συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες (ver. 3),(ver. 4) και  (ver. 5).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012