Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οδηγίες Σύνδεσης με το Διακομιστή Απομακρυσμένης Πρόσβασης Linux Gnome με NX Client ver. 3.5

Σε αυτή τη σελίδα παρέχονται οδηγίες για τη σύνδεση στο διακομιστή απομακρυσμένης πρόσβασης Linux του Μηχανογραφικού Κέντρου. Για γενικά στοιχεία για την υπηρεσία, μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική σελίδα.

Υπάρχουν 2 τρόποι χρήσης της υπηρεσίας.

Με τον πρώτο τρόπο, σας παρουσιάζεται στην οθόνη σας ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας Gnome Linux, όπως θα το βλέπατε εάν κάνατε χρήση ενός υπολογιστή Linux.

Με τον δεύτερο τρόπο εκτελείται μόνο μία συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία εκτελείται μεν στο απομακρυσμένο μηχάνημα, εσείς όμως βλέπετε στη δική σας οθόνη το σχετικό παράθυρο της εφαρμογής.

Σύνδεση σε Περιβάλλον Gnome (Desktop Session)

Βήμα 1

Σε Windows: Από την επιφάνεια εργασίας επιλέγετε τη συντόμευση ή επιλέγετε   «Έναρξη ⇒ Προγράμματα ⇒ ΝΧ Client for Windows ⇒ NX Connection Wizard»

Σε Linux:  Applications ⇒ NX Client ⇒ NX Connection Wizard

Βήμα 2

Εκτελείτε τον NX Connection Wizard

Βήμα 3

Συμπληρώνετε τα παρακάτω:

 • Στο πεδίο Session: Remote Linux
 • Στο πεδίο Host δίνουμε τη διεύθυνση: ls-5.isc.tuc.gr
 • Το πεδίο Port το αφήνουμε ως έχει 22
 • Στο πεδίο Select type of your internet connection: προεπιλογή είναι η ADSL.

Προσοχή!!! Αν η σύνδεσή σας είναι χαμηλότερης ταχύτητας από ADSL επιλέγετε (MODEM, ISDN) ώστε το πρόγραμμα να κάνει βελτιστοποίηση στη μεταφορά δεδομένων. Αν η σύνδεσή σας είναι μεγαλύτερης ταχύτητας από ADSL επιλέγετε ADSL.  Στην επιλογή (WAN, LAN) δεν θα παρατηρήσετε διαφορά στην απόδοση από την προεπιλεγμένη τιμή, αλλά θα δημιουργήσει πρόβλημα η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο.

Βήμα 4

Σε αυτό το σημείο επιλέγετε το γραφικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσετε:

 • Unix Το λειτουργικό σύστημα που έχει ο Διακομιστής είναι Linux (Ubuntu 10.04 ή νεότερο).
 • GNOME είναι το περιβάλλον που υποστηρίζει ο Διακομιστής,  αν διαλέξετε οποιοδήποτε άλλο γραφικό περιβάλλον (KDE, CDE, XDM) δε θα μπορέσει να συνδεθεί.
 • Η προεπιλογή του desktop είναι 800x600 (αν θέλετε μπορείτε να την αλλάξετε).

Βήμα 5

Αποθηκεύετε το session και δημιουργείτε συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.

Βήμα 6_Α

Από την επιφάνεια εργασίας πατάτε το εικονίδιο Remote Linux. Ξεκινώντας το session εισάγετε το username και το password που έχετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο (το ίδιο που χρησιμοποιείτε στο ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ) χωρίς το πρόθεμα isc\  στο username.

Στη συνέχεια πατήστε configure για να προχωρήσετε στην εισαγωγή του απαραίτητου κλειδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: To κλειδί αυτό μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Βήμα 6_Β

Πατήστε το κουμπί "Κey" και στην συνέχει "Import" για την εισαγωγή του κλειδιού.

Βήμα 6_Γ

Περιηγηθείτε στον φάκελο που κατεβάσατε το κλειδί και επιλέξτε το. Στην συνέχεια, εφόσον σας εμφανιστεί το κλειδί πατήστε "Save".

Bήμα 6_Δ

Πρώτα αποθηκεύστε τις αλλαγές ("Save") και ύστερα πατήστε "ΟΚ".

Βήμα 7

Στην εικόνα φαίνεται η επιφάνεια εργασίας μετά από επιτυχή σύνδεση.

 • username on smb-1:  Είναι η περιοχή αρχείων που διαθέτει κάθε χρήστης στο δικτυακό δίσκο (Ζ:) του Μηχανογραφικού Κέντρου. Έτσι είναι σαν να βρισκόμαστε στο φυσικό χώρο του Μηχανογραφικό Κέντρο.
 • username on ls-1: Είναι ο αντίστοιχος δικτυακός δίσκος (U:) του Μηχανογραφικού Κέντρου. Έτσι μπορείτε να ανεβάσετε τις σελίδες σας στο web (http://users.isc.tuc.gr/~username).
 • Log off:  Είναι η σωστή διαδικασία αποσύνδεσης του χρήστη.
 • X:  Αν για κάποιο λόγο προσπαθήσετε να αποσυνδεθείτε  με αυτόν τον τρόπο οι εργασίες σας δεν θα απενεργοποιηθούν σωστά και τα δεδομένα δεν θα σωθούν.

Προσοχή !!!
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να αποθηκεύονται στους δικτυακούς δίσκους (Z: ή U:) και όχι στην επιφάνεια εργασίας γιατί μετά την αποσύνδεση του χρήστη τα δεδομένα που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του τοπικού δίσκου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, χάνονται.

Εκτέλεση Eφαρμογής χωρίς τη χρήση της Aπομακρυσμένης Eπιφάνειας Eργασίας.

Το Μηχανογραφικό δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εκτελέσει συγκεκριμένες εφαρμογές χωρίς τη χρήση της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας της προηγούμενης ενότητας.

Οι εφαρμογές που είναι διαθέσιμες είναι:

 • Matlab
 • Xilinx
 • Netbeans
 • Virtuoso

Ακολουθείστε τα βήματα 1 έως 6 της προηγούμενης ενότητας (Σύνδεση σε Περιβάλλον Gnome (Desktop Session))

Στην συνέχεια κατεβάστε και αποσυμπιέστε το αρχείο συνδέσεων συγκεκριμένων εφαρμογών.

Τα συγκεκριμένα αρχεία μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στην επιφάνεια εργασίας και από εκεί να τα εκτελέσετε.

Για την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης εφαρμογής, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα, τα οποία έγιναν με παράδειγμα το Matlab.

Βήμα 1

Από την επιφάνεια εργασίας εκτελείτε την εφαρμογή  nx-matlab.nxs

Βήμα 2

Εισάγετε το username και το password που έχετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο (το ίδιο που χρησιμοποιείτε στο ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ) χωρίς το πρόθεμα isc\  στο username.

Βήμα 3

Στην συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

Προσοχή!!!
Ο φάκελος Share-drive είναι ο δικτυακός δίσκος (Ζ:) του Μηχανογραφικού Κέντρου.  Ακολουθώντας τις διαδικασίες που έχει η εφαρμογή Matlab θέτουμε το share-drive ως το σημείο που θα αποθηκεύονται οι εργασίες μας. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να αποθηκεύονται στους δικτυακούς δίσκους και όχι στην επιφάνεια εργασίας γιατί μετά την αποσύνδεση του χρήστη τα δεδομένα που θα βρίσκονται εκεί θα χάνονται.

Βήμα 4

Μετά το πέρας των εργασιών σας η σωστή διαδικασία αποσύνδεσης της εφαρμογής είναι με  File ⇒Exit

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012