Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Εμφάνιση περιοδικών θεματικής περιοχής: Social sciences

ΤίτλοςΘεματικές Ενότητες
Financial analysts journal εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences | Economics | Investment analysis |
Journal of marketing management εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςManagement | Marketing | Social sciences |
Journal of marketing research εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςMarketing | Marketing research | Social sciences |
New left review εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences | Socialism |
Quantitative Economics εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences |
SAGE Open εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences |
Science & society εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςPolitical Science | Social sciences | Socialism |
Social Sciences Directory εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences |
Socialism & democracy εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςPolitical Science | Social sciences |
South Eastern Europe Journal of Economics εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences |
Theoretical Economics εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences |
Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Το εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences |
Δελτίο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςFinance | Social sciences |
Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςFinance | Social sciences |
Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences |
Επιλογή: Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιοδικό εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςSocial sciences |
Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςFinance | Social sciences |
Μηνιαίο Δελτίο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςBanks and banking | Finance | Social sciences |
Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςEconomics | Social sciences | Statistics |
Οικονομικό Δελτίο εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςEconomics | Social sciences |
Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας εξωτερικός σύνδεσμος περισσότερες πληροφορίεςEconomics | Social sciences |
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012