Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023
Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων | 18 Μαΐου 2023 | 4.00 μ.μ.

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Βασική προϋπόθεση για τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας αποτελεί η μελέτη προηγούμενων δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το θέμα της υπό μελέτη εργασίας. Οι δημοσιεύσεις αυτές αποτελούν τη βιβλιογραφία της εργασίας. Συχνά, ιδιαίτερα σε επίπεδο προπτυχιακής εργασίας, ο καθηγητής προτείνει μια βασική βιβλιογραφία. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορεί να αφορούν βιβλία, άρθρα περιοδικών, ιστοσελίδες κ.α.

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας της εργασίας οφείλει να εμβαθύνει αναζητώντας περισσότερες πληροφοριακές πηγές.

Δείτε τον συνοπτικό οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας από την katy kavanagh Webb και Library Connect του Elsevier.

Για περισσότερη βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη στο info<στο>library.tuc.gr και στο τηλέφωνο 28210-37440.

Παράλληλα, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε εξατομικευμένο σεμινάριο χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών της συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012