Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν έχει συγκεκριμένους τίτλους πηγών για την έρευνά του, οφείλει να αναζητήσει υλικό βάσει του θέματος της εργασίας. Προκειμένου να συμβεί αυτό, βασική προϋπόθεση είναι να κατανοήσει ο ερευνητής σε βάθος το θέμα της έρευνας και να εντοπίσει έγκυρους επιστημονικούς όρους (λέξεις-κλειδιά) που το περιγράφουν. Η Βι.Κε.Π. σε συνεργασία με τη Heal-link έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρονικών επιστημονικών λεξικών.

Στη κατανόηση του θέματος βοηθούν γενικά πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά λεξικά, εγχειρίδια αλλά και βιβλία με ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας επί του θέματος. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων μπορεί ο ερευνητής να απομονώσει τους επιστημονικούς όρους (λέξεις-κλειδιά) που θα χρησιμοποιήσει για αναζήτηση στις διάφορες πηγές πληροφόρησης.

Είναι σημαντικό ο ερευνητής να έχει εντοπίσει τους επιστημονικούς όρους που τον ενδιαφέρουν τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική εκδοχή τους. Εκτός αυτού, είναι χρήσιμο να δημιουργήσει μια λίστα ευρύτερων και στενότερων όρων για το ερευνητικό πεδίο που μελετά ώστε να διευρύνει την αναζήτηση του.

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει το Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «ΩΡΙΩΝ» στόχος του οποίου είναι η εκπαίδευση στη σωστή χρήση της πληροφορίας, ώστε οι φοιτητές αυτόνομα να προσδιορίζουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίζουν πηγές πληροφόρησης, να αποτιμούν την αξία της πληροφορίας και να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, νόμιμα και ηθικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012