Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει το Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «ΩΡΙΩΝ» στόχος του οποίου είναι η εκπαίδευση στη σωστή χρήση της πληροφορίας, ώστε οι φοιτητές αυτόνομα να προσδιορίζουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίζουν πηγές πληροφόρησης, να αποτιμούν την αξία της πληροφορίας και να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, νόμιμα και ηθικά. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη όχι μόνο για τα μέλη του Α.ΤΕ.Ι Θεσσαλονίκης, αλλά και για κάθε χρήστη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση orion.lib.teithe.gr.
Το πρόγραμμα χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες, τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν είτε συνολικά, είτε μεμονωμένα:

    Προσδιορισμός πληροφοριακών αναγκών
    Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών
    Αξιολόγηση πληροφοριών
    Συγγραφή και δημοσίευση
    Σωστή χρήση της πληροφορίας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012