Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Παραπομπές εντός κειμένου (in-text citation)

Κατά το πρότυπο της MLA, οι παραπομπές παρεμβάλλονται στη ροή του κειμένου -εντός παρενθέσεως- και συντάσσονται ως εξής:
Επίθετο συγγραφέα σελιδαρίθμηση, π.χ. (Χατζηνικολάου 102).

Επιπλέον, στην περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο, τότε μέσα στην παρένθεση μπαίνει μόνο η σελιδαρίθμηση. Επομένως το κείμενο θα έχει τη μορφή:
Όπως αναφέρει και ο Χατζηνικολάου (102) "Το εκάστοτε μοντέρνο έχει μια διάρκεια: κάποτε η επικαιρότητά του ή η διάρκεια ουσιαστικής ακτινοβολίας του εξαντλείται."

Σύνταξη βιβλιογραφίας - βιβλιογραφικών αναφορών

Βιβλία ενός συγγραφέα
Επίθετο, Όνομα. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος έκδοσης.

π.χ Λιοδάκης, Γιώργος. Γαιοπρόσοδος, επιτόκια και αγροτικές τιμές : οικονομικές πλευρές του αγροτικού ζητήματος. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1994.

Βιβλία δυο ή τριών συγγραφέων

Επίθετο, Όνομα, Όνομα Επίθετο και Όνομα Επίθετο. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος έκδοσης.

π.χ.Κουσκούκης, Κωνσταντίνος Ε., Α. Καρπούζης. Σύγχρονη κλινική δερματολογία και αφροδισιολογία. Αθήνα: Πασχαλίδης, 2005.

Βιβλία τεσσάρων ή περισσότερων συγγραφέων
Επίθετο, Όνομα, κ.ά. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος έκδοσης.

π.χ.Ιωακείμογλου, Η., κ. ά. Ανεργία: μύθοι και πραγματικότητα. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1998.

Κεφάλαιο βιβλίου
Δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Άρθρα στα περιοδικά
Επίθετο, Όνομα. «Τίτλος άρθρου.» Τίτλος περιοδικού. Τόμος ή Τεύχος (Έτος Έκδοσης): Σελίδες.
π.χ. Γκαλέας, Θ. «Η αναγκαιότητα της χρήσης της ελληνικής ιατρικής ορολογίας, όπως αποδεικνύεται στην πράξη παγκοσμίως.» Επιθεώρηση Υγείας. 39 (1996): 43-45.

Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού
Επίθετο, Όνομα. «Τίτλος άρθρου». Τίτλος περιοδικού Τόμος. Τεύχος (Έτος): Σελίδες αν είναι διαθέσιμες. Ημερομηνία Πρόσβασης <Ηλεκτρονική διεύθυνση>

π.χ. Lyons,Patrice A. "Access to Digital Objects: A Communications Law Strategy." DLib Magazine 1. October (1995). 30 Οκτ. 2007

 

Πηγή: Ωρίων: πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού. Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειου ΤΕ.Ι. Θεσσαλονίκης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012