Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Κοινό συνέδριο των προγραμμάτων Sustain COAST και MEDSAL στα Χανιά

Ένα κοινό συνέδριο δύο Ευρωπαικών Προγραμμάτων PRIMA, Sustain-COAST και MEDSAL, λαμβάνει χώρα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά. Το συνέδριο πραγματοποιείται από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2022. Τα δύο προγράμματα, Sustain – COAST και MEDSAL, αφορούν στην προστασία παράκτιων υδροφορέων της Μεσογείου. Οι εταίροι των δύο προγραμμάτων προέρχονται από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία, και Τυνησία. Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η διερεύνηση της συμπληρωματικότητας των δύο έργων και η δημιουργία συνεργειών ως προς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Το ερευνητικό έργο Sustain-COAST (Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα) χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA, έχει συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά, Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο πλαίσιο του Sustain-COAST γίνεται έναρξη διαλόγου μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για τη διαχείριση των παράκτιων υδροφορέων, χρησιμοποιώντας παράλληλα καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αντιθέσεων διαχείρισης. Το Sustain-COAST ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε μια μαθησιακή διαδικασία βασισμένη σε οπτικοποιημένες και διαδραστικές μεθόδους, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο πέντε εργαστηρίων (Living Labs).

Το ερευνητικό έργο MEDSAL έχει την ίδια πηγή χρηματοδότησης με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Ευάγγελο Τζιρίτη, ερευνητή του οργανισμού MEDSAL. Το έργο MEDSAL αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των αποθεμάτων υπόγειων υδάτων στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ευάλωτων περιοχών στον κόσμο όσον αφορά τη λειψυδρία και την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Αυτό θα αντιμετωπιστεί με την παροχή μιας νέας ολιστικής προσέγγισης, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων υδροφορέων, οι οποίοι επηρεάζονται από τον αυξημένο (μεμονωμένο ή πολλαπλά επαγόμενο) κίνδυνο αλάτωσης των υπόγειων υδάτων, ιδίως υπό τις μεταβλητές μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες της Μεσογείου και το ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση καινοτόμων εννοιών διαχείρισης του νερού με βάση τις αρχές 4R (Reduce, Recycle, Reuse, Recover): Μειώνω, Ανακυκλώνω, Επαναχρησιμοποιώ και Ανακτώ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012