Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Webinar «Κακοποιητική Συμπεριφορά στον Χώρο Εργασίας» | 21.07.2022, 12:00

Στις 19.06.2021 ψηφίστηκε ο νέος εργασιακός νόμος (N.4808/2021), ο οποίος μεταξύ άλλων κύρωσε την σύμβαση 190/2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και την ενσωμάτωσε στην Ελληνική έννομη τάξη. Πρόκειται για την υιοθέτηση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό χώρο με την διεύρυνση του πεδίου απαγορευμένων συμπεριφορών, εισάγοντας σε αυτές και την ψυχολογική βία (mobbing), διευρύνοντας επίσης τον κύκλο των προστατευόμενων προσώπων.

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00 ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση-συζήτηση μέσω της πλατφόρμας zoom του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα «Κακοποιητική Συμπεριφορά στον Χώρο Εργασίας».

Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο έγκριτος νομικός Γρηγόριος Τζανάκης, ο οποίος θα αναπτύξει το παραπάνω θέμα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ιδρύματος Μιχαήλ Λαγουδάκης. Τον συντονισμό θα έχει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πολυτεχνείου Κρήτης Γεώργιος Καπετανάκης.

Για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση μπορείτε να συνδεθείτε στον ηλεκτρονική διεύθυνση

https://tuc-gr.zoom.us/j/93021081673?pwd=d3JBMTFOQXhaT1RvY3dNSUhodHdBZz09 

Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012