Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Άνοιξη καλλιτεχνικής δημιουργίας

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετείχε στην Άνοιξη Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, μια συνδιοργάνωση με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, με συλλογική έκθεση από την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 έως και τη Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 3 ομάδων φοιτητών και φοιτητριών από όλες τις Σχολές του:
-    τη νεοσύστατη φοιτητική ομάδα εικαστικών, που θα παρουσιάσει τόσο ατομικά έργα όσο και ένα ομαδικό έργο των μελών της ομάδας
-    τη Φωτοσκίαση - φοιτητική ομάδα φωτογραφίας, με παρουσίαση των φωτογραφιών των μελών της ομάδας υπό τη μορφή ψηφιακής προβολής με τις εικόνες (φωτογραφίες) να συνοδεύονται από κείμενο και μουσική, συνθέτοντας μια σειρά από βίντεο μικρής διάρκειας,
-    την ομάδα «Τέχνη & Τεχνολογία», με παρουσίαση αντικειμένων που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος «Τέχνη και Τεχνολογία», συνδυάζοντας την εφευρετικότητα και την φαντασία τους με την τεχνολογία. Το μάθημα διδάσκεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από την κοινωνική ανθρωπολόγο δρ. Έλια Βαρδάκη και το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει την τεχνολογική κατάρτιση των φοιτητών με την διδασκαλία της κοινωνικής θεωρίας και της πολιτισμικής εξέλιξης.
Η έκθεση λειτούργησε καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. και από τις 18:00 μ.μ. έως τις 21:00 μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012