Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Τρίτη 06.06.2023, 09:30 | Ημερίδα InnoForum 2023 | Έκθεση InnoExpo 2023

Ένα ασήμαντο, καθημερινό πρόβλημα της ζωής πυροδοτεί μια καινοτόμο ιδέα. Την δοκιμάζεις. Λειτουργεί πραγματικά! Ομοίως και για τους φίλους σου! Τότε, ανοίγεται μπροστά σου όλος ο κόσμος... Έτσι ξεκινάς το δικό σου ταξίδι στην καινοτομία. Από νωρίς σ' αυτό το ταξίδι, συναντάς θαλασσοταραχή και αντιμετωπίζεις συντρίμμια, μέχρι να φτάσεις τελικά σε σταθερό έδαφος στον επιχειρηματικό κόσμο. Υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος πλοήγησης; Είναι οι αποτυχίες αναπόφευκτες; Μπορούν οι αποτυχίες να σε βοηθήσουν τελικά να πετύχεις; Αυτές και περισσότερες ερωτήσεις θα απαντηθούν και θα ακουστούν προσωπικές εμπειρίες από τους προσκεκλημένους ομιλητές μας, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τις όποιες αποτυχίες σε ένα επιτυχημένο ταξίδι στην καινοτομία.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption and Production) διοργανώνει την ημερίδα InnoForum 2023 την

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 στις 09:30 στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης»

και με τίτλο

«Ξεκλειδώνοντας το Δυναμικό της Αποτυχίας στην Καινοτομία»
("Unlocking the Potential of Failure in Innovation")

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση γύρω από τη θεματική ενότητα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Innovation and Entrepreneurship, I&E), στην ανάδειξη του πώς τα λάθη στην καινοτομία μπορούν να οδηγήσουν τελικά στην επιχειρηματική επιτυχία, καθώς και στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ καταξιωμένων, καθώς και νέων, επίδοξων, καινοτόμων επιχειρηματιών από τους εταίρους του EURECA-PRO και την τοπική κοινωνία.


Η υβριδική ημερίδα θα περιλαμβάνει δύο πάνελ ομιλητών.

Το πρώτο πάνελ (10:00-12:30) με συντονιστή τον Καθ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα έχει ως βασική θεματική "From the… lightbulb to specs creation: what to keep and what to let go" («Από την… αρχική σπίθα στη σύνταξη προδιαγραφών: τι να κρατήσεις και τι να πετάξεις»). Το πάνελ θα φιλοξενήσει τους ακόλουθους ομιλητές:

 • Ernesto G. Castañon, M.Sc. TEDxLeón Organizer, Universidad de León, Ισπανία, με θέμα "The Flavor of Failure" («Η Γεύση της Αποτυχίας»)
 • Κωνσταντίνος Βασάκης, Ph.D. Bizrupt, Co-founder, Ελλάδα, με θέμα "Failing Forward" («Προχωρώντας Αποτυγχάνοντας»)
 • Lionel Bertrand, Ph.D. ENEREX President, Université de Lorraine, Γαλλία, με θέμα "Enerex: Innovative Methodology for Underground Exploration: from Concept to Market" («Enerex: Καινοτόμος Μεθοδολογία για Υπόγεια Εξερεύνηση: από την Ιδέα στην Αγορά»)
 • Ηλιάννα Βρουβάκη, M.Sc. Aura Kritis, Founder & Lead Scientist, Ελλάδα, με θέμα "Success is Walking from Failure to Failure with no Loss of Enthusiasm" («Επιτυχία είναι να Περπατάς από Αποτυχία σε Αποτυχία χωρίς Απώλεια Ενθουσιασμού»)

Το δεύτερο πάνελ (14:00-16:30) με συντονιστή τον Καθ. Ευάγγελο Γρηγορούδη της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα έχει ως βασική θεματική “Materializing and testing an idea: a practical road map” («Υλοποιώντας και δοκιμάζοντας μια ιδέα: ένας πρακτικός οδικός χάρτης»). Οι ομιλητές του πάνελ αυτού θα είναι οι παρακάτω:

 • Έρη Παυλάκη, M.Sc. Women do business, Co-founder & Director, Ελλάδα, με θέμα "Fail Fast to Succeed" («Απότυχε Σύντομα για να Πετύχεις»)
 • Ries Bouwman, Ph.D. KNAPP.com, Product Manager, MontanUniversität Leoben, Αυστρία, με θέμα “To Prototype or not to Prototype: a Greek Drama in 3 Acts” («Να Πρωτοτυπήσεις ή Να Μην Πρωτοτυπήσεις: ένα Ελληνικό Δράμα σε 3 Πράξεις»)
 • Κώστας Χαρτζουλάκης, Ph.D. ZenAgroPC, Scientific Consultant, Ελλάδα με θέμα "Improving the Farmer's Acceptance of Zen-Irriware Precision Irrigation Software at Farm Level" («Βελτίωση της Αποδοχής από τους Αγρότες του Λογισμικού για Πότισμα Ακριβείας σε Επίπεδο Αγροκτήματος Zen-Irriware»)
 • Μανώλης Λεράκης, M. Sc. Avoel, Founder & CEO, Ελλάδα, με θέμα “Learning from our Mistakes” («Μαθαίνοντας από τα Λάθη μας»)

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, στην Αγγλική γλώσσα, με τους προσκεκλημένους ομιλητές να παρουσιάζουν αυτοπροσώπως, μπροστά σε ζωντανό κοινό στην Πολυτεχνειούπολη, ενώ οι συνεργάτες από το EURECA-PRO και όλοι οι μακρόθεν ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης.

Η σχετική έκθεση InnoExpo 2023, που θα κλείσει την εκδήλωση, θα είναι η πραγματική, πρακτική πλατφόρμα, όπου καινοτόμοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν και να συζητήσουν τις καινοτόμες ιδέες, προσεγγίσεις και εφαρμογές τους.

Οι ερευνητές και επιχειρηματίες που θα εκθέσουν τις καινοτόμες ιδέες και τα προϊόντα τους θα είναι οι παρακάτω:

 • Έρη Παυλάκη, “Starsleep” – Experience Luxury Nights in Nature (Ζήστε Πολυτελείς Νύχτες στη Φύση)
 • Έρη Παυλάκη και Χρυσούλα Δόσπρα, “Women Do Business” – Promoting Female Entrepreneurship (Προωθώντας τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)
 • Μαρία Πάλλα, “Pallas” – Sustainable Fashion (Βιώσιμη Μόδα)
 • Ηλιάννα Βρουβάκη, “Aura Kritis” – Natural Cosmetics from Cretan Land (Φυσικά Καλλυντικά από την Κρητική Γη)
 • Γιάννης Γκουζιώνης, “Aisthesis Medical” – Innovation in Perioperative Care (Καινοτομία στην Περιεγχειρητική Φροντίδα)
 • Lionel Bertrand “Enerex” – Solutions for your underground exploration projects (Λύσεις για έργα υπόγειας εξερεύνησης)
 • Κώστας Βασάκης, “Bizrupt” – Innovation Catalyst (Καταλύτης Καινοτομίας)
 • Μανώλης Λεράκης, “Avoel” – Innovative Avocado Products (Καινοτόμα Προϊόντα Αβοκάντο)
 • Καθ. Μιχάλης Κονσολάκης, “MSLPL-IEESL” – Research Results of High Technological Maturity (Ερευνητικά Αποτελέσματα Υψηλής Τεχνολογικής Ωριμότητας)
 • Καθ. Μιχάλης Γαλετάκης, “Durecobel” – Research Unit of Quality Control, Health and Safety in Mineral Industry (Ερευνητική Μονάδα Ποιοτικού Ελέγχου, Υγείας και Ασφάλειας στη Μεταλλευτική Βιομηχανία)
 • Καθ. Κατερίνα Μανιά, “Surreal” – Sustainable Education: Visual Reconstruction of Ancient Sites (Βιώσιμη Εκπαίδευση: Οπτική Ανακατασκευή Αρχαιολογικών Χώρων)
 • Επ. Καθ. Μανώλης Βαρουχάκης, “Environmental Mining and Sustainable Development Research Unit” – Creation of a single open source SQL database for the management of hydrological data from the region of Crete, alongside the creation of infrastructure with a user interface (Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων ανοικτού κώδικα SQL για τη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων από την περιοχή της Κρήτης, παράλληλα με τη δημιουργία υποδομής με διεπαφή χρήστη)
 • Αν. Καθ. Γιώργος Αραμπατζής, “Indigo-TUC” – Industrial and Digital Innovation Research Group (Ερευνητική Ομάδα Βιομηχανικής και Ψηφιακής Καινοτομίας)
 • Καθ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, “TIE Lab” – Transformable Intelligent Environments Laboratory (Εργαστήριο Ευφυών Μεταβαλλόμενων Περιβαλλόντων)
 • Επ. Καθ. Μαρία Μανδαλάκη, “BioClima” – Bioclimatic Design and Earthen Laboratory (Εργαστήριο Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Χωματουργικού Εργαστηρίου)

Παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να:

 • Διαχειρίζονται την αποτυχία και να κάνουν βήματα προς την επιτυχία.
 • Κινούνται ευέλικτα γύρω από τα εμπόδια στο I&E.
 • Ανταλλάσσουν ιστορίες αποτυχίας και επιτυχίας με εταίρους στο I&E.
 • Εκτίθενται σε καινοτόμες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και εφαρμογές για I&E.

Ομάδα-στόχος: ακαδημαϊκοί, προσωπικό πανεπιστημίων, τελειόφοιτοι φοιτητές, καταξιωμένοι και επίδοξοι επιχειρηματίες, γενικό κοινό

Ημερομηνία: Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Ώρες: InnoForum: 09:30-16:30, InnoExpo: 17:00-19:00

Επίσημος Χορηγός Διοργάνωσης: SYN.KA. Super Markets

 

Εγγραφείτε έως και τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη γενική φόρμα εγγραφής
για το Πρόγραμμα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Innovation & Entrepreneurship Programme)
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EURECA-PRO.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ηλεκτρονικά.

H διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της επίσημης σελίδας facebook του EURECA-PRO.

Οι εκδηλώσεις θα βιντεοσκοπηθούν και θα ληφθεί φωτογραφικό υλικό. Το ψηφιακό υλικό θα προβληθεί στην ιστοσελίδα και στο επίσημο κανάλι του Πολυτεχνείου Κρήτης και του EURECA-PRO. Ενδέχεται η φωτογραφία σας να συμπεριληφθεί σε δελτία τύπου που θα εκδώσει το Ίδρυμα για την εκδήλωση αυτή. Το Πολυτεχνείο Κρήτης επίσης θα δημοσιοποιήσει την εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε newsletters. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα ή για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της σελίδας με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012