Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Τιμητική διάκριση για επίτιμο διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Ελληνική Ομάδα Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, τίμησε τον ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ομάδας Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων (ΠΑΑ), καθηγητή Bernard Roy, στο Annecy της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της 81ης συνάντησης των Μελών της Ομάδας την περίοδο 26 – 28 Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα (ΠΑΑ) ξεκίνησε τις εργασίες της το 1975 και αποτελείτο τότε από 29 επιστήμονες από 5 διαφορετικά κράτη. Σήμερα αποτελείται περίπου από 300 μέλη που προέρχονται από 32 χώρες της υφηλίου. Οι συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας ΠΑΑ έχουν πραγματοποιηθεί 6 φορές στην Ελλάδα -3 στα Χανιά, 2 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο τιμώμενος, ο οποίος έκλεισε φέτος το 81ο έτος της ηλικίας του, έχει λάβει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορος από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 10 Ιουνίου 2002.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012