Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέo βιβλίο: Planning London for the Post-War Era 1945-1960

Νέο βιβλίο του κ. Εμμανουήλ Β. Μαρμαρά (προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης για την περίοδο 2010-12), εκδόθηκε από τον οίκο Springer. Το βιβλίο έχει τίτλο Planning London for the Post-War Era 1945-1960 και παρουσιάζει τους μηχανισμούς της Βρετανικής μεταπολεμικής αστικής ανοικοδόμησης, την αρμονική συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον μετα-πολεμικό σχεδιασμό του Λονδίνου, ενώ δημοσιεύεται για πρώτη φορά σχετικό ερευνητικό υλικό από πρωτότυπες πηγές.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012