Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκλογή Καθηγητή Ευάγγελου Γιδαράκου στο Συμβούλιο του IWWG


Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Ευάγγελος Γιδαράκος, εξελέγη μέλος του συμβουλίου του διεθνούς επιστημονικού οργανισμού IWWG – International Waste Working Group, μεταξύ δεκάδων αξιόλογων συναδέλφων του από ολόκληρο τον κόσμο.

Έπειτα από μια στενότατη οχταετή συνεργασία του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου με τον συγκεκριμένο οργανισμό και τη συνδιοργάνωση τεσσάρων επιτυχημένων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην έδρα του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα μέλη του έως πρόσφατα 10μελούς συμβουλίου του IWWG, αναγνώρισαν την έως τώρα συμβολή του Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και έπειτα από ψηφοφορία τον συμπεριέλαβαν στο συμβούλιό τους. 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή, όχι μόνο για το πρόσωπο του Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου, αλλά και για το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο μέσω της συγκεκριμένης εκλογής, εδραιώνει μια ακόμη συνεργασία με αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα του εξωτερικού και ενισχύει την παρουσία του σε έναν ακόμη τομέα δραστηριοποίησης της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας: εκείνον της διαχείρισης αποβλήτων.

Ο IWWG ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου επιστημόνων, που θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και την προώθηση γνώσης επί της ορθής διαχείρισης αποβλήτων παγκοσμίως. Σήμερα αριθμεί εκατοντάδες μέλη και δραστηριοποιείται στην διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων, την ανάπτυξη ομάδων εργασίας και την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012