Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Ανοικτές Διαλέξεις 23/11/2015-15/12/2015

Από 23/11/2015 έως και 15/12/2015, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε μία σειρά διαλέξεων στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού της Προγράμματος Σπουδών «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον».

Συγκεκριμένα δόθηκαν οι παρακάτω 3 διαλέξεις που έχουν σαν θέμα την ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος:

1. Την Τρίτη 1/12/2015 ο Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κων/νος Σπυράκος, Καθηγητής και μέλος του ΚΑΣ έδωσε διάλεξη με τίτλο : «Προηγμένες τεχνολογίες επεμβάσεων και αποκαταστάσεων μνημείων» 

2. Την Τετάρτη 2/12/2015 ο Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μανώλης Κορρές έδωσε διάλεξη με τίτλο «Η ανακατασκευή του παραδοσιακού γεφυριού της Πλάκας στην Ήπειρο».

3. Την Τετάρτη 3/12/2015 η Δρ. Αρχιτεκτονικής Σχολής της Ρώμης ΙΙΙ Maya Seggara-Lagunes έδωσε διάλεξη με τίτλο: «Archaeology, History, and Modern Architectural Project Presentation of selected cases”.

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε μηχανικούς αλλά και σε εργαζόμενους στις εφορείες αρχαιοτήτων.

Όλες οι διαλέξεις γίνονται στο αμφιθέατρο Γ2.2 της Πολυτεχνειούπολης Χανίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012