Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ομιλία με τίτλο Digital Civics: Σχεσιακό μοντέλο υπηρεσιών και ‘έξυπνη πόλη’ | Πολυτεχνειούπολη | 7 /12/ 2015

Την Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015 δόθηκε ομιλία από τον Βασίλη Βλαχοκυριάκο, https://openlab.ncl.ac.uk/vasilis/, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Newcastle University, σε ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια στην Ευρώπη σε θέματα interaction design και ubiquitous computing (http://openlab.ncl.ac.uk/). Η ομιλία είχε τίτλοτίτλο Digital Civics: Σχεσιακό μοντέλο υπηρεσιών και ‘έξυπνη πόλη’. 

Σύνοψη ομιλίας:

Συνήθης περιγραφές της 'έξυπνης πόλης' σχετίζονται με την ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών για την παροχή δεδομένων που διευκολύνουν την διαχείριση φαινομένων όπως η ανθρώπινη συμπεριφορά, η οικονομική δραστηριότητα, η κινητικότητα, και η κατανάλωση πόρων. Παραδείγματα τεχνολογιών για αυτή την ηλεκτρονική διαχείριση συμπεριλαμβάνουν διαδικτυακές υπηρεσίες (cloud computing), ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data), τη διασύνδεση αντικειμένων και συσκευών (internet of things), έξυπνα τηλεφωνά και μετρητές, δίκτυα αισθητήρων και σημασιολογικά δίκτυα κτλ. Η υπόθεση πίσω από αυτές τις τεχνολογίες είναι πως η συλλογή δεδομένων από διάφορες συσκευές και αισθητήρες θα διευκολύνουν την διαχείριση μιας πόλης μέσω ενός 'ταμπλό αστικής διαχείρισης'. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως που αντιμετωπίζει μια μοντέρνα πόλη, που συνήθως αγνοείται από τις συνήθης περίγραφες της 'Έξυπνης πόλης' είναι η πρόκληση του να είσαι πολίτης, και για να διευθετηθεί αυτό, οι έξυπνες πόλεις θα έπρεπε να επικεντρωθούν περισσότερο στα πραγματικά προβλήματα που οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν αντί να εστιάζουν στην ανάπτυξη ταμπλό διαχείρισης πόλεων. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εξέταση και σχεδιασμό τεχνολογιών για την ενθάρρυνση της κοινωνικής δράσης των πολίτων μέσω πιο ενεργών μορφών συμμετοχικοτητας από τους πολίτες. Για να πέτυχουμε αυτό το σκοπό χρειαζόμαστε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται κάποιες υπηρεσίες: από μοντέλα παροχής συναλλαγματικά (ο πολίτης σαν καταναλωτής μια υπηρεσίας που παρέχεται) σε σχεσιακά μοντέλα (στα οποία ο πολίτης έχει ενεργό ρολό στην διαχείριση, έλεγχο και παροχή της υπηρεσίας). 

Οπότε με απλά λογία, η Έξυπνη πόλη και ο σχεδιασμός τεχνολογιών για την υποστήριξη αυτής χρειάζεται να διευκολύνει τέτοια σχεσιακά μοντέλα παροχής υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω παραδειγμάτων τεχνολογιών που έχουμε αναπτύξει, σε αυτή την ομιλία θα προσπαθήσω να παρουσιάσω αυτή την ανάγκη μετάβασης από εάν συναλλαγματικό σε εάν σχεσιακό μοντέλο υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής δημοκρατίας με επίκεντρο την συμμετοχή του πολίτη.

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή

Vasilis Vlachokyriakos is currently a research associate working on the EPSRC Digital Economy Research Centre, based in the Open Lab at Newcastle University. His work centers on designing, developing and evaluating novel, digitally-mediated models of citizen participation that engage communities in developing the future of local service provision, decision-making and democracy.

Before starting as a RA, he was mainly worked on his PhD project which was an experiment into participatory methods in voting systems. This involved a deeper examination of democracy and the different avenues that it can be manifested in the local and national scale in addition to the distinctive participatory types that these democratic practices entail. These participatory types ranging from the mere act of casting a ballot to more profuse citizen involvement, such as political deliberation and contestation, requires us to reconsider how technology can support democracy through the careful configuration and design of e-voting systems.More generally, his research interests involve e-voting, e-participation, e-democracy, usable security and human computer interaction.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012